Меню
Остання редакція: 07 жовтня 2020

Перелік обов'язкових дисциплін (галузь знань: 18 "Виробництво та технології", спеціальність 181 "Харчові технології")

Освітня програма: "Технології харчування"

Освітній рівень: магістр

Біологічно активні речовини в продуктах харчування

Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства

Інноваційні технології харчових продуктів

Управління якістю і безпечністю продукції ресторанного господарства

Технологія продуктів харчування функціонального призначення

Методологія і організація наукових досліджень

Інтелектуальна власність

Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами в ресторанному господарстві

Іноземна мова професійного спрямування

 

Освітня програма: "Харчові технології"

Освітній рівень: бакалавр

Безпека життєдіяльності охорона праці

Біохімія

Вища математика

Вступ до фаху

Загальна та неорганічна хімія

Інженерна і компютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та Інформаційні технології

Історія та культура України

Контроль якості та безпеки продукції галузі

Організація та планування підприємств галузі

Основи правознавства

Проектування підприємств галузі

Промислова екологiя ППГ

Процеси і апарати харчових виробництв

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

Технологічне обладнання галузі

Технологія бродильних виробництв

Технологія води і водопідготовки в галузі

Технологія жирів та жирозаміників

Технологія зберігання і переробки зерна

Технологія консервування плодів та овочів

Технологія молока і молочних продуктів

Технологія мяса, мясопродуктів та риби

Технологія оздоровчих харчових продуктів

Проект робочої програми з дисципліни "Технологія оздоровчих харчових продуктів"

Технологія хліба, макаронних, кондитирських виробів та харчеконцентратів

Технологія цукрового виробництва

Українська мова

Фізика

Фізико-хімічні та біологічні основи обробки сировини

Фізичне виховання

Філософія

Харчова хімія

Хімія аналітична

Хімія органічна

Хімія фізична і колоїдна

Останні новини

Всі новини