Меню

Заморська Ірина Леонідівна

Заморська Ірина Леонідівна Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Заморська Ірина Леонідівна

Посада

Завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів, доцент

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія

Спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», спеціалізація «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів», кваліфікація вчений агроном, диплом ЛО №001100 від 26 березня 1998 року

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Диплом ДД №008375 від 5 березня 2019 р.

Спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

Докторантура

2012-2015 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Теоретичне обгрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів

Атестат 12 ДЦ  №026526 від 20 січня 2011 року

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК 02070938/000233-17

Нагороди. звання

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 27 років

Науково-педагогічний – 20 років

Дисципліни, що викладає

«Технологія зберігання», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції», «Інноваційні технології консервованих продуктів», «Інноваційні технології харчової продукції»

Має  100 наукових та навчально-методичних праць з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 77 наукових праць, 8 патентів на корисну модель, співавтор типових програм навчальних дисциплін: «Інноваційні технології та продукти» для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство", програми підвищення кваліфікації фахівців з первинної обробки та зберігання найбільш поширених плодів та овочів в особистих селянських господарствах з метою їх реалізації. Була керівником розробки  Державного стандарту України ДСТУ 8329:2015 «Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі».

Види і результати професійної діяльності

Заморської Ірини Леонідівни 

 

 

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

1

1. Zamorska I. L. Soil mulching affects fruit quality in strawberry // Ecological consequences of increasing crop productivity: plant breeding and biotic diversity, Toronto: Apple Academic Press. 2014. Р. 168–173. (Scopus)

2.  Zamorska I. L. Amino acid composition of strawberries // Temperate crop science and breeding: ecological and genetic studies. Oakville: Apple Academic Press. 2015. C. 171–181. (Web of science)

3. Zamorska I., Zamorskyi V., Volatile components of strawberry jam. Carpathian journal of food science and technology.  2019. Vol. 11, No.(2), pp. 84-92. (Scopus, Web of science)

4.   Zamorska I., Zamorskyi V., Halahur Y., Osyka V., Belinska S., Motuzka I., Bozhko T., Krasulya O., Fil M. Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 11, No.11(102), pp. 14-22. (Scopus)

 

2

1.     Заморська І. Л. Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Том 24. №2. С. 195–201.

2.  Заморська І. Поліпшення консистенції заморожених  пюреподібних сумішей  на основі пюре суничного // Технічні науки та технології. Чернігів. 2018. №1 (11). С. 188–194.

3. Заморська І. Л. Зміни основних компонентів хімічного складу заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2018. №26 (1302). С. 61–65.

4. Анатомо-морфологічні особливості ягід суниці садової у зв’язку зі здатністю до зберігання // Продовольча індустрія АПК. 2018. №4.

С. 27–30.

5. Заморська І. Л. Застосування функції бажаності Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід суниці садової // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. Вип. 20.  С. 53–56.

6.     Заморська І. Л. Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Том 24. №2. С. 195–201.

7. Заморська І. Поліпшення консистенції заморожених  пюреподібних сумішей  на основі пюре суничного // Технічні науки та технології. Чернігів. 2018. №1 (11). С. 188–194.

8. Заморська І. Л. Зміни основних компонентів хімічного складу заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2018. №26 (1302). С. 61–65.

9.        Анатомо-морфологічні особливості ягід суниці садової у зв’язку зі здатністю до зберігання // Продовольча індустрія АПК. 2018. №4.С. 27–30.

10. Заморська І. Л. Застосування функції бажаності Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід суниці садової // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. Вип. 20.  С. 53–56.

 

3

Найченко, В. М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів. Навчальний посібник // В. М. Найченко, І. Л. Заморська. Умань. Видавець «Сочінський». 2010. 328 с.

 

10

1.   Завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів.

2. Гарант другого (магістр) освітнього-наукового рівня спеціальності 181 Харчові технології.

 

12

1.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 109649 Україна, МПК А23В 7/04  / Осокіна Н. М.,Заморська І. Л.,Оксюта А. А.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02946; заявл. 22.03.2016., чинний з 25.08.2016. Бюл. № 16..

2.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 109650  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02948; заявл. 22.03.2016., чинний з 25.08.2016. Бюл. № 16.

3.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 111206  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02881; заявл. 22.03.2016., чинний з 10.11.2016. Бюл. № 21.

4.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідної суміші на основі пюре з плодів вишні: пат. 112355  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06842; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.

5.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі суничного пюре: пат. 112358  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06853; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.

6.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі яблучного пюре: пат. 115971  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06788; заявл. 22.06.2016., чинний з 10.05.2017. Бюл. № 9.

 

13

1.  Заморська І.Л. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Інноваційні технології консервованих продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 37 с.

2.  Заморська І.Л. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Інноваційні технології консервованих продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 15 с.

3. Заморська І.Л. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Технологія зберігання плодів та овочів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 12 с.

 

14

Премія НАН України за кращу студентську наукову роботу студентці Оксюті А.А.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія