Меню

Заморська Ірина Леонідівна

Заморська Ірина Леонідівна Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: Завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, доцент
Контактний телефон: (04744)3-31-99
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Закінчила Уманський сільськогосподарський інститут у 1998 р. з відзнакою за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство», спеціалізації «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів».

З 1999 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. З 2003 року працювала на посаді асистента кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарсько-біологічні особливості, формування врожаю і продуктивність суниці ананасної в умовах Правобережного Лісостепу України».

 З 2004 року працювала на посаді старшого викладача кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва, з 2009 –  на посаді доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва.

 У 2012 році вступила до докторантури Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 06.01.15 – «Первинна обробка продуктів рослинництва», яку закінчила у 2015 році.

У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової» з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.

Тема наукового дослідження: Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової

Викладає навчальні дисципліни:

Інноваційні технології консервованих продуктів

Технологія зберігання плодів і овочів

Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції

 

Має 100 наукових та навчально-методичних праць з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 77 наукових праць, 8 патентів на корисну модель, співавтор типових програм навчальних дисциплін: «Інноваційні технології та продукти» для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 203 "Садівництво та  виноградарство", програми підвищення кваліфікації фахівців з первинної обробки та зберігання найбільш поширених плодів та овочів в особистих селянських господарствах з метою їх реалізації.

Була керівником розробки  Державного стандарту України ДСТУ 8329:2015 «Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі».