Меню

Волкова Тетяна Володимирівна

Волкова Тетяна Володимирівна Посада: викладач кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Волкова Тетяна Володимирівна

Посада

Викладач кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв, диплом В-1 №602560 від 27 червня 1978 року. Кваліфікація інженер-технолог

Останнє підвищення кваліфікації

НУХТ, Одеський інститут післядипломної освіти, 04.11.2017 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000242-17

Стаж роботи

Загальний – 44 роки

Науково-педагогічний – 10 років

Дисципліни, що викладає

 «Вступ до фаху», «Фізико-хімічні і біохімічні основи обробки сировини», «Технологія оздоровчих харчових продуктів»,  «Гігієна і санітарія харчових підприємств», «Гігієна і санітарія  харчування»

 З 1978 по 1985 рр. працювала на Уманському лікеро-горілчаному заводі. З 1985 р. по 2001 р. працювала начальником центральної заводської лабораторії та замісником директора з виробництва на Уманському консервному заводі.З 2001 р. по 2009 р. працювала директором Вознесенського консервного заводу. У вересні 2009 р. була прийнята ст. викладачем кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва. На даний час - викладач кафедри технологій харчових продуктів.

     

Види і результати професійної діяльності

Волкової Тетяни Володимирівни 

Прізвище імя  та по батькові

викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

Волкова Тетяна Володимирівна

1

 

 

 

 

 1. Koltunov, V., Kalaida, K., Zabolotna, A., & Volkova, T. The rate of the temperature drop in sweet peppers at the technical stage of ripeness during their cooling. // Харчова наука та технологія. - 2018. - № 12(2). - С. 54-61. (Web of Science Core Collection)

 

2

 

 

1. В.М. Найченко, С.С. Миронюк, Т.В. Волкова// Вплив оброблення речовинами антимікробної дії плодів баклажана на тривалість їх зберігання та вихід готової продукції . Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, випуск №8, 2018р. с.173-182

2. А.Ю. Токар, С.С. Миронюк, Т.В. Волкова // Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії. Збірник наукових праць НУХТ, том 24, №1, 2018р. с.227-233

3. Заморська І.Л. Якість консервів з суниці залежно від сорту/ Матер. науково-практичної конференції молодих вчених аспірантів і студентів «Інноваційні та екологічно-безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції» // І.Л. Заморська, Т.В. Волкова; [редкол.:В.К. Пузік (відп.ред) та ін.]. - Харків, 2015.– С. 88-89.

4. Заморська І.Л., Волкова Т.В., Сасс А.В. Інноваційні технології збереження якості замороженої суниці садової для виробництва харчової продукції // Праці ТДАТУ.  2020. Вип. 20. Т. 2. С. 202-210.

 

3

1.                  Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні: навчальний посібник / [А.Ю. Токар, З.М. Харченко, С.С. Миронюк та ін.]. ‒ Умань: Сочінський, 2012. ‒ 135 с.

13

1.               Волкова Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія оздоровчих харчових продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 16 с.2. Волкова Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 22 с.3. Волкова Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини в галузі»» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 26 с.

4. Волкова Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Гігієна і санітарія харчових підприємств»» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 26 с.

17

30 років (директор консервного заводу, замісник директора з виробництва,  начальник центральної заводської лабораторії)

 

18

 Науковий консультант ТОВ «Уманьхліб» з питань технології виготовлення функціональних кондитерських виробів

  

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія