Меню

Василишина Олена Володимирівна

Василишина Олена Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогодарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Василишина Олена Володимирівна

Посада

Доцент кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Уманська державна аграрна академія

Спеціаліст з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, кваліфікація інженер-технолог, диплом ЕР № 22891090 від 10 червня 2003 року.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК №000980 від 19 січня 2012 р.

Спеціальність  – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура:

2003–2006 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Збереження якості плодів вишні з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів

Атестат АД № 000312 від 11 жовтня 2017 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000237-17 від 4 листопада 2017 р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва, 2012 р, 2019 р.

Почесна грамота Уманської міської ради, 2016 р.

Почесна грамота Уманської райдержадміністрації, 2018 р.

Стаж роботи

Загальний – 21 років

 

Науково-педагогічний – 13 років

Дисципліни, що викладає

«Науково-дослідна робота студентів», «Сучасні досягнення харчової науки», «Методологія і організація наукових досліджень», «Технологія спеціальних харчових продуктів», «Основи наукових досліджень», «Методика викладання у вищих навчальних закладах»

Має  94 наукових та навчально-методичних праць з яких: 81 наукових публікацій та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 наукових праць в фахових виданнях України, співавтор та автор 13 патентів на корисну модель, 8 публікацій включені до наукометричної  бази Scopus, автор та співавтор 2 монографій.

Види і результати професійної діяльності

Василишиної Олени Володимирівни  

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Василишина Олена Володимирівна

1

1.Vasylyshyna Olena Content of bioactive substances in cherry fruit by different ways of freezing. Сarpathian gournal of food science and technology .  2015.  №7(4). P. 36−40.

2. Оlena Vasylyshyna. Inflaence of freezing and storing cherry fruit on its nutritional value. Acta scientiarum polonorum technologia alimentaria.  2016.  №15(2). P. 145−150.

3. Оlena Vasylyshyna  Influence of postharvest treatment by antioxidants and calcium chloride on the quality of pear fruits during storage . Сarpathian gournal of food science and technology.  2017.  №9(2). P. 130−134.

4. Vasylyshyna О. Changes in antioxidant activity of cherry fruits and grapes during freezing/ E. Vasylyshyna. Journal of Food, Agriculture & Environment 2017. №15 (2). Р. 61−63.

5. Vasylyshyna O., Sobolenko L. Optimization of freezing cherry fruits by various pre-treatment methods . Сarpathian gournal of food science and technology. 2018.  №10(2).  P. 18−24.

6. Vasylyshyna О.V. Cherry chemical composition and antioxidant activity under freezing comprehensive relations assessment. Foods and raw materials. 2018. Vol.6(2). P.296−304.

7. Vasylyshyna О.V. The quality of sour cherry fruits (Prunus cerasus L.), treated with chitosan solution before storage. Acta agriculturae Slovenica. 2018.Vol.111(3). P.633−637.

8. Vasylyshyna O. Influence of freezing method on color change and antioxidant activity in cherry fruit. Сarpathian gournal of food science and technology.  2019.  Vol. 11(4).  P. 133−140.

2

1.        Осокіна Н.М., Василишина О.В.  Якість плодів вишні за різних способів заморожування. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ, 2015. Вип.2. С. 203−209.

2.       Василишина О.В. Зміни біологічно-активних речовин, хлорогенової та кавової кислот в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії. Вісник Уманського національного університету садівництва.Умань, 2016. № 2.

3.       Василишина О.В. Вплив кліматичних факторів на формування вмісту сухих розчинних речовин та цукрів в плодах вишні. Агрологія. 2018. №4(1). С.336-338.

4.        Василишина О.В. Вплив обробки розчином саліцилової кислоти на якість плодів вишні після зберігання. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. №4. С.57-61.

5.       Василишина О.В. Товарна якість плодів вишні з післязбиральною обробкою розчином саліцилової кислоти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 294. С.186-192.

6.       Василишина О.В.Формування біологічно активних речовин плодів вишні за дії погодних умов періоду вегетації.Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 105. С.29−34.

7.       Василишина О.В. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору кращого сорту плодів вишні.Наукові горизонти. 2019. №7(80). С.70-74.

8.       Василишина О.В. Оцінка вмісту аскорбінової кислоти у заморожених плодах вишні різних сортів. Агробіологія. 2019. №1. С. 31-37.

9. Василишина О.В. Оптимізація ефективності заморожування плодів вишні методом Харрінгтона. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. №1. С.85−90.

10. Василишина О.В. Господарсько-біологічна оцінка середньостиглих сортів вишні. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип.112. С.32-37.

11. Василишина О.В. Виготовлення джемів лікувально-профілактичного призначення. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.  2020. Вип.20(1). С.213−222.

 

 

3

1.        Осокіна Н.М., Василишина О.В. Наукове обґрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні: монографія. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. 192 с.

2.        Vasylyshyna O. Innovative measures for postharvest cultivation of cherry fruit. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 60 p.

8

Член редакційної колегії вісника Уманського НУС

 

12

1.Патент на корисну модель № 03549 Україна, МПК (2015) А23В 7/04. Спосіб приготування десерту вишневого замороженого / Осокіна Н.М., Василишина О.В. − №U2015 03549; Заявл. 16.04.2015; Опубл. 28.08.2015.

2.Патент на корисну модель № 119484 Україна, МПК (2017) А23N 4/06. Спосіб попередньої обробки плодів вишні перед заморожуванням / Заморська І.Л., Василишина О.В. − №U2017 03682; Заявл. 14.04.2017; Опубл. 25.09.2017. Бюл. № 18. − 4 с.

3.Патент на корисну модель     № 119156 Україна, МПК (2017) А01G 7/06. Спосіб застосування водного розчину хітозану для обробки плодів вишні перед зберіганням / Заморська І.Л., Василишина О.В. − №U2017 03674; Заявл. 14.04.2017; Опубл. 11.09.2017. Бюл. № 17. − 4 с.

4. Василишина О.В. Патент на корисну модель № 127619 Україна, МПК (2018) А23В 7/04. Спосіб приготування діабетичного десерту вишневого замороженого.  №U2018 02965; Заявл. 23.03.2018; Опубл. 10.08.2018. Бюл. № 15. − 4 с.

5. Василишина О.В. Патент на корисну модель  № 127620 Україна, МПК (2018) А01F 25/00. Спосіб застосування водного розчину саліцилової кислоти для обробки плодів вишні перед зберіганням. №U2018 02967; Заявл. 23.03.2018; Опубл. 10.08.2018. Бюл. № 15. 4 с.

6. Василишина О.В. Патент на корисну модель  № 135992 Україна, МПК (2019) А01F 25/00. Спосіб попередньої обробки плодів вишні перед зберіганням. №U2019 02110; Заявл. 25.07.2019; Опубл. 25.07.2019. Бюл. № 14. 4 с.

7. Василишина О.В. Патент на корисну модель  № 136273 Україна, МПК (2019) А01F 25/00. Спосіб застосування композиції карнаубського воску для обробки плодів кісточкових культур перед зберіганням. №U2019 02109; Заявл. 1.03.2019; Опубл. 12.08.2019. Бюл. № 15. 4 с.

8.Василишина О.В. Патент на корисну модель  № 136272 Україна, МПК (2019) А01F 25/00. Спосіб застосування водного розчину альгінату натрію для обробки плодів вишні перед зберіганням. №U2019 02108; Заявл. 1.03.2019; Опубл. 12.08.2019. Бюл. № 15. 4 с.

 

 

 

13

1 Василишина О.В. Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”. Умань, 2019. 46 с.

2 Василишина О.В. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”.  Умань, 2020. 34 с.

3 Василишина О.В. Біотехнологічні процеси у технології консервованих продуктів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" Умань, 2019.  18с.

 

 

14

Володівщук Діана Володимирівна І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, ІІІ місце (2018 рік)

 

 

 

15

Оlena Vasylyshyna. Effect of temperature and humidity on quality score of sour cherry fruits (Prunus cerasus L.). Bulgarian Journal of Crop Sciencе. 2017. №54 (6).  Р. 35−40.

 

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія