Меню

Найченко Володимир Михайлович

Найченко Володимир Михайлович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: «Почесний професор Уманського державного аграрного університету»
Посада: професор кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Найченко Володимир Михайлович

Посада

професор кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Уманський сільськогосподарський інститут

Сеціальність рільництво, кваліфікація вчений агроном-дослідник, диплом Н №553667 від 31 березня 1959 року

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Диплом доктора наук СХ №001044 від 15 вересня 1989 р.

 

Аспірантура:

1964-1967 рр., Український НДІ  садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Особенности биологии плодов косточковых и ягодных  культур как основа технологии их длительного хранения

Вчене звання

Професор кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарських продуктів

Атестат професора ПР № 010001 від 2 жовтня 1991 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000237-17 від 4 листопада 2017р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, 2007 р.

Почесна грамота Головного управління освіти та науки Черкаської ОДА, 2007 р.

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, 2014 р.

Медаль «Ветеран праці», 2004 р.; Відмінник аграрної освіти і науки України, 2006 р.

Стаж роботи

Загальний – 60 років

 

Науково-педагогічний – 50 років

Дисципліни, що викладає

Семінари за спеціальністю

Види і результати професійної діяльності

Найченка Володимира Михайловича

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Найченко Володимир Михайлович

2

1.      Найченко В. М. Вплив оброблення речовинами антимікробної дії плодів баклажана на тривалість їх зберігання та вихід товарної продукції / Найченко В.М., Миронюк С.С., Волкова Т.В.  // Збірник наукових праць: «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. – Вінниця:ВНАУ. Випуск 8, 2018. – С. 173 – 182.

 

 

3

1.  Технології консервування плодів та овочів: [підручник] / Аністратенко О.І., Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Найченко В.М., Токар А.Ю., Харченко З.М,; за  заг. ред. А.Ю.Токар.  – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2015. – 568 с. (реком. Мінагрополітики)

2.  Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник / Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Найченко В.М., Токар А.Ю., Харченко З.М. та ін. – Мелітополь: «Люкс». – 2017. – 291 с.

3.  Найченко, В. М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів. Навчальний посібник // В. М. Найченко, І. Л. Заморська. Умань. Видавець «Сочінський». 2010. 328 с.

4

1. Осокіна Н.М. «Формування якості плодів чорної смородини та її збереженняс в продуктах консервування». Дис. на здоб. наук. ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  — 29 січня 2008 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського державного аграрного університету)

2. Яцух О.В. «Зберігання яблук сортів ренет симиренка, голден делішес та кримське зимове, оброблених розчином хлориду кальцію після збирання, в Степовій зоні Криму». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва  — 22 лютого 2006 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського державного аграрного університету)

3. Токар А.Ю. «Зберігання і переробка плодів агрусу на продукти дієтичного і дитячого харчування». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.29 – первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва  — 19 жовтня 1995 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 01.05.01 Національного аграрного університету)

 

11

Член спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманському національному університі садівництва.

Офіційний опонент.

 

 

 

12

 Пат. 12233 Україна, МПК С04В 35/565 А23L 1/06. Спосіб виробництва желе чорносмородинового з яблуками / Найченко В.М., Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. - № U200508765; Заявл. 15.09.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.

Пат. 16143 Україна, МПК А23L 1/06. Спосіб виробництва конфітюру чорносмородинового із вичавок / Найченко В.М., Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. - № U200602273; Заявл. 02.03.2006; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.

Пат. 20584 Україна, МПК А01F 25/00. Спосіб зберігання швидкозаморожених плодів чорної смородини / Осокіна Н.М.,  Китаєв О.І., Найченко В.М. - № U2006 11993; Заявл. 14.11.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.

 Пат. 77783 Україна, МПК А23Р1/00. Спосіб зберігання плодів актинідії / Найченко В. М.,  Токар А. Ю., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда – № u201210263; заявл. 30.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.

 

 

 

13

Методичні вказівки: «Мікробіологічні процеси та їх продукти в консервному виробництві» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології», 2018 р.

 

Тема дослідження: Розробка сучасної технології зберігання і переробки плодів та овочів

Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут (зараз Уманський національний університет садівництва) в 1959 р., аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті садівництва в 1967 році.З 1959 р. - завідувач агрохімічної районної лабораторії, перший секретар райкому комсомолу, інспектор-організатор територіального управління, а з 1963 р. - науковий співробітник відділу технології зберігання і переробки плодів Донецької дослідної станції садівництва (м. Артемівськ). У 1970 р. за запрошенням перейшов на роботу до Уманського сільськогосподарського інституту, де за його безпосередньої участі відкрито кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів, на якій працював асистентом, старшим  викладачем, старшим науковим співробітником, доцентом, завідувачем кафедри і пізніше професором. З відкриттям кафедри вперше в країні (СРСР) розпочато підготовку агрономів-плодоовочівників зі спеціалізації «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів». Зараз це окремий факультет.Кандидатську дисертацію за спеціальністю 536 – "Плодівництво" захистив у 1969 р., докторську  за спеціальностями 06.01.07 – "Плодівництво" і 05.18.04 – "Первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва" – в 1989 р. Доцентом обраний у 1975 р., професором – у 1991 р. Обраний академіком двох академій: АН Вищої школи України (1995 р.), та Міжнародної академії холоду (м. Одеса, 1997 р.). За результатами розробок нових технологій зберігання плодів одержав 4 авторських свідоцтва, 5 патентів на винаходи і 8 раціоналізаторських пропозицій.Автор і співавтор 168 наукових і методичних праць, в тому числі підручника «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства» (2-а видання), навчального посібника «Практикум з технології зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства», «Технологія зберігання плодів та овочів» (навчальний посібник, співавтор Заморська І.Л.) та монографії «Длительное хранение плодов» (у співавторстві). Наукові статті друкувались у Франції, Італії, Польщі, Росії.Підготував 2 докторів і 6 кандидатів наук. Нагороджений: Грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Міністерства аграрної політики; нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти і науки», Почесними грамотами Міністерства освіти України; Українського державного концерну садівництва, виноградарства та виноробної промисловості; Головного управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації та ін. Учасник ВДНГ в Москві і Києві. Нагороджений виставковим дипломом і медаллю. Відзначений знаком «Изобретатель СССР», а також медаллю «Ветеран труда». Присвоєно звання «Почесний професор Уманського державного аграрного університету».

Опубліковано понад 200 наукових праць в т.ч.:

Підручники:

1. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства ( Київ, «Школяр» , 2007 -502с.) 2-видання.

2. Технології консервування плодів та овочів (Розділ 3, с.121) Співавтори :Аністратенко О.І., Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Токар А.Ю., Харченко З.М.

Посібники:

1. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства ( Київ:ФАДА, ЛТД, 2001.-211 с.).

2.Технологія зберігання і переробки плодів та овочів ( Співавтор Заморська І.Л.), (Умань «Сочинський», 2010.-328 с.).

Монографія:

Длительное хранение плодов ( Соавторы : Игнатьев Б.Д., Демьянец Е.Ф., Рыбак Г.М., Канчина Н.В., Семенова Г.Г., Унтилова А.Е., Михайлова Е.В., Блашкина А.А., Сопалова Е.В.) (Киев «Урожай», 1982.- 160 с.)

         Авторські свідоцтва:

1.Способ хранения плодов сливы № 871363 (Соавторы: Скрыпнык В.В., Гайдай Г.С.,Осокина Н.М., Мельнык А.В.) (Москва, 1980).

2. Способ хранения ягод черной смородины № 927186 (Соавторы: Срыпнык В.В.,Осокина Н.М., Гайдай Г.С. Мельнык А.В.) (Москва 1982).

3.Способ определения срока сьема плодов с храненияв охлаждаемых помещениях. № 113385 (Соавторы: Скрыпнык В.В., Мельнык А.В,Гайдай Г.С. Осокина Н.М.) (Москва 1983).

4.Устройство для измерения коэфициента дыхания биологических  обьектов № 1132849 (Соавторы: Срыпнык В.В., Мельнык А.В.). (Москва -1983)

 Патенти на винаходи:

1. Спосіб підготовки плодів до зберігання № 12201. (Співавтор Яцух О.В.-2006).

2. Спосіб виробництва желе чорносмородинна з яблуками . № 12233, 2006.(Співавтори: Осокіна Н.М.,Герасимчук О.П.).

3. Спосіб зберігання плодів вишні.  №13941,2006.(Співавтор: Осокіна Н.М.).

4. Спосіб виробництва конфітюру чорносмородинового із вичавок  № 16143.-2006.(Співавтори:Осокіна Н.М., Герасимчук О.П.).

5. Спосіб зберігання швидкозаморожених плодів чорної смородини №20584.-2007.(Співавтор Осокіна Н.М.).

 Є дев’ять посвідчень на раціоналізаторські пропозиції виданих УНУС, УНДІ садівництва .(м. Київ).

ДСТУ

1.Слива. Зберігання в регульованому газовому середовищі.-2003р.

2. Черешня. Зберігання в регульованому газовому середовищі-2013р.

3. Вишня. Зберігання в регульованому газовому середовищі-2013р.

4. Смородина чорна. Зберігання в регульованому газовому середовищі-2013р.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія