Меню

Худік Людмила Миколаївна

Худік Людмила Миколаївна Посада: викладач кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Прізвище, імя

по батькові НПП

Худік Людмила Миколаївна

Посада

Викладач кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Уманський національний університет садівництва

Магістр з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів;

кваліфікація «Магістр з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»,

Диплом ЕР №41686893 від 21 червня 2011 р.

Науковий ступінь

Аспірантура:

2011–2014 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Збереженість яблук ранньозимових сортів з післязбиральною обробкою інгібітором етилену в Правобережному Лісостепу України

Вчене звання

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СПК 00493712/0000875–18 від 28 вересня 2018 р.

Нагороди, звання

Стаж роботи

Загальний – 5 років

 

Науково-педагогічний – 4 роки

Дисципліни, що викладає

«Холодильна техніка та технологія»,

«Проектування підприємств галузі»,

«Технологічне обладнання галузі»

 Види і результати професійної діяльності

викладача кафедри технологій харчових продуктів Худік Л.М.

 

Худік Людмила Миколаївна

1

1. Ethelene emission of apples treated with 1–Methylcyclopropenen during storage / O.Melnyk and others// Journal of Horticultural Research. 2014. Vol. 22. № 1. P. 109–112. (Scopus).

 

2

1. Мельник О.В., Худік Л.М.  Збереженість яблук ранньозимових сортів з післязбиральною обробкою 1-метилциклопропеном. Товари і ринки. 2015. Вип. 20. № 2. С. 112−123.  

2. Войтік А. В., Вихватнюк Р. В., Худік Л.М. Технологія обробітку грунту стріп-тіл: історичний розвиток та поширення в Україні. Наук. праці Кіровоград. нац. техн. ун. 2016. Вип. 46. С.117124.

3. Мельник О.В., Худік Л.М. Фізичні властивості яблук, оброблених інгібітором етилену. Товари і ринки. 2017. Том 23. Вип. 1. С. 110−120. 

4. Худік Л.М., Мельник О.В. Динаміка компонентів хімічного складу яблук, оброблених після збирання 1-метилциклопропеном. Наукові праці національного університету харчових технологій. 2017. Том 23. Вип. 4. С. 89–101.

5. Мельник О.В., Худік Л.М. Дегустаційна оцінка яблук з обробкою 1-МЦП. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69) № 6. C. 121–125.

6. Мельник О.В., Худік Л.М. Фізичні властивості оброблених 1-МЦП яблук після експозиції в кімнатних умовах на кінець зберігання. Подільський вісник. 2020. Вип. 32.

 

12

Спосіб визначення настання Т-стадії фенологічного розвитку плоду яблуні: пат. на винахід 114827 Україна:   МПК A01G 1/00 / Мельник О.В., Худік Л.М.; власник УНУС. № а201505960; заявл. 17.06.2015; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

 

13

1.Худік Л.М., Головатюк А.А., Оляднічук Р.В. Механізація, електрифікація та автоматизація с/г виробництва. Ч.3: Сільськогосподарські машини: Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство». Умань: УНУС, 2017. 120 с.

2. Худік Л.М., Оляднічук Р.В., Головатюк А.А. Механізація лісогосподарських і садово-паркових робіт. Розділ 2. Машини та інструмент для лісового і садово-паркового господарства: Методичні вказівки для виконання практичних робіт, спеціальність 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство». Умань: УНУС, 2020. 110 с.

3. Худік Л.М., Оляднічук Р.В. Конспект лекцій з дисципліни «Механізація лісогосподарських і садово-паркових робіт». Уманський НУС. Умань, 2019. 90 с.

 

15

1. Худік Л.М., Мельник О.В.  Ефективність зберігання яблук ранньозимових сортів, оброблених 1-метилциклопропеном // Новини садівництва. 2015. № 1. С. 38–39.  

2. Мельник О. В., Дрозд О.О., Худік Л. М.  Нове у зберіганні груш: хрусткі і солодкі // Новини садівництва. 2015. № 2. С. 32–33. 

3. Мельник О. В., Худік Л. М. Кальцій покращує щільність і зберігання // Новини садівництва. 2015. № 3. С. 23–24.

4. Мельник О. В., Худік Л. М. Нове у зберіганні плодів // Новини садівництва. 2015. № 3. С. 37–40.

5. Мельник О. В., Худік Л. М. Еластична гниль яблук // Новини садівництва. 2015. № 4. С. 2.

6. Мельник О. В., Худік Л. М. Сидрові сорти яблук // Новини садівництва. 2016. № 1. С. 35–37.

7. Мельник О. В., Дрозд О.О., Худік Л. М.  Різновиди динамічного газового середовища // Новини садівництва. 2016. № 1. С. 37–39.

8. Худік Л.М., Мельник О.В. Супермаркети вдосконалюють реалізацію // Новини садівництва. 2016. № 1. С. 40–41.

9. Осадчий О.О., Худік Л.М. Прилади нового покоління для діагностики автомобілів. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» (10-12 квітня 2019 р.). Кропивницький, 2019. С. 13–15.

10. Головатюк А.А., Худік Л.М., Петриченко Є.А. Удосконалена картоплекопальна машина. Матер. V міжнар. науково-практ. конф. «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). Умань, 2019. С. 146–148.

11. Khudik L.M., Tretiakova S.O., Ponomarenko A.M. Theoretical justification background electric arc metallization mode to the restore the crankshaft weight tractor. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference «ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» (28-30 April 2020). Liverpool, United Kingdom, 2020. P. 129–132. 

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія