Меню

Харченко Зінаїда Миколаївна

Харченко Зінаїда Миколаївна Посада: старший викладач кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Харченко Зінаїда Миколаївна

Посада

Викладач кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

 Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова

Спеціальність технологія консервування

Кваліфікація інженер-технолог,  диплом В-1 № 599579 від 20 червня 1979 року

Останнє підвищення кваліфікації

НУХТ, Одеський інститут післядипломної освіти, 04.11.2017 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000236-17

Нагороди, звання

Почесна грамота Управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, 2016 рік.

Стаж роботи

Загальний - 41

Науково-педагогічний - 20

Дисципліни, що викладає

«Технологія сушіння»,

«Технологія м'яса, м'ясопродуктів і риби»,

«Контроль якості та безпека продукції галузі»,

«Технологія консервів для дитячого і дієтичного харчування»


У 1979 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова і здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю «Технологія консервування». З 1979 по 2001 р. працювала старшим інженером-хіміком та старшим інженером-мікробіологом на Уманському консервному заводі. З 2001 року - викладач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів; старший викладач кафедри. На даний час -  викладач кафедри технологій харчових продуктів Уманського НУС. 

                                                         Види і результати професійної діяльності

                                                                  Харченко Зінаїди Миколаївни

 

Прізвище, імя та по батькові

викладача

Підпункти пункту 30 Ліцензійних умов Ліцензійних умов

 

 

Показник виконання

 

Харченко

Зінаїда

Миколаївна

 

1

Combination of vegetable-fruit formulatioh composition for obtaining high quality products/ [ A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchehko and outher] // ESTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. 2018. 4/11(94). P.55-60. (Scopus)

 

 

2

1. Харченко З.М. Поєднання аличі та кабачків як цінної універсальної сировини для виробництва консервів / З.М. Харченко // Збірник наукових праць УДАУ, 2010. № 2. С.38-39.

2. Харченко З.М. Підвищення харчової цінності та натуральності консервів з кабачків / З.М. Харченко //Збірник ст. наукових праць УНУС, 2011, Ч. 2, С.88-90

3. Харченко З.М., Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах А.Ю. Токар, З.М. Харченко О.С. Харченко // Вісник УНУС, 2014. №2. С.41–44.

4. Харченко З.М. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Айдаред у виготовленні некріплених солодких вин / А.Ю. Токар, І.В. Гайдай, Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 30 (69), № 3, 2019, Ч. 2, С. 107-113.

5. Харченко З.М. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Спартан для солодких вин/ Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М., Миронюк С.С., Войцехівський В.І. // Збірник наук. пр. УНУС. № 95. Сільськогосподарські науки. 2019. С.44–55.

6.Овочево-фруктові пюре функціонального призначення за застосування інноваційного обладнання / ·[Токар А.Ю., Харченко З.М., Матенчук Л.Ю., Войцехівський В.І.]. Вчені записки Таврійського національного університету ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №3. 2020. Ч.2. Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 72-78.

 

 

3

1. Технології  консервування плодів та овочів: підручник / За заг. ред.А.Ю.Токар. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2015. – 568 с. (Гриф Мінагрополітики лист № 37-128-13/11821).

2. Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів: підручник для студентів ВНЗ спеціальності 181 «Харчові технології»/ Колектив авторів. Мелітополь, 2017. 291 с. ( Вченими радами УНУС та Таврійського державного агротехнологічного університету).

 

 

12

1. Патент на корисну модель № 71569, Україна, МПК А23В 7/005. Спосіб виробництва кабачків в аличевому соку/ Харченко З.М.(Україна). –  u 2011 01072; Заявл. 31.01.2011 Опубл.25.07.2012  Бюл. № 14.– 4 с.

2. Патент на корисну модель № 130289, Україна, МПК А23В 7/00. Спосіб виробництва яблук сушених / Харченко З. М., Гайдай І.Л.. (Україна). –  u 2018 01131; Заявл. 06.02.2018. Опубл. 10.12.2018,  Бюл. № 23.– 4с.

3. Патент на корисну модель № 138299, Україна, МПК А23В 7/04. Спосіб виробництва аличево-кабачкової суміші протертої з цукром / Харченко З. М., Токар А. Ю. (Україна). –  u 2019 04764; Заявл. 06.05.2019. Опубл. 25.11.2019,  Бюл. № 22.– 4с.

 

 

15

1.         DEVELOPMENT OFRESIPTURES OF CANNED SMOTHIES MADE FROM ZUCCHINI AND FRUITS /[A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko and outher] // EUREKA LIFE SCITNCES. 2018. Y.4(16). P.56-62.

 

 

17

21 рік

(Уманський консервний завод -старший інженер-хімік,  старший інженер-мікробіолог)

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія