Меню
Остання редакція: 20 лютого 2020

Історія розвитку кафедри

 

У Головному училищі садівництва, ще з часу його заснування в Одесі, поряд з вирощуванням сільськогосподарської продукції, велика увага приділялась її переробці. З переїздом училища до Умані була створена відповідна технічна база і наукова лабораторія, де вивчалася якість продукції і можливість її переробки.

У 1870 році на пропозицію керівництва навчального закладу було узаконено виробництво вина з плодів і ягід.

Під керівництвом Василя Васильовича Пашкевича була створена база технічної переробки плодів і овочів, в училищі збудовано окреме приміщення з винним підвалом (1880–1882 рр.), лабораторією, започатковано виготовлення плодово-ягідних вин за новими технологіями. В.В. Пашкевич у «Віснику садівництва» (№40, 44 за 1886 рік) опублікував статтю «О приготовлении плодовыхь винь».

Академік В. В. Пашкевич написав низку фундаментальних праць із садівництва і сортовивчення плодових культур та виготовлення вин. У технологічній лабораторії під його керівництвом викладачі разом із учнями розробляли технологію виробництва плодово-ягідних вин, соків, різноманітної продукції, консервованої цукром, сушених плодів. На основі отриманих результатів наукових і виробничих експериментів в училищі було налагоджено виробництво плодово-ягідних вин за новими технологіями.

З 1885 року в училищі почали проводити досліди з сушіння плодів і овочів, варіння пастили. Гордістю училища став випускник 1900 року Микола Іванович Полевіцький, який винайшов дві сушарки та опублікував низку фундаментальних праць у журналі «Плодівництво».

У 1895 р. Департамент землеробства виділив кошти училищу для побудови приміщення з технічної переробки плодів та овочів.

У 1908 році в училище приїхав Михайло Євграфович Сафронов, запрошений читати курс лекцій з технології виноробства і мікробіології. Разом з ним працював А.В. Петцельт, який удосконалив технологію виготовлення плодово-ягідних вин.

                                                                       Софронов Михайло Євграфович


На Міжнародній ювілейній виставці садівництва 1914р. у Петербурзі училищем були представлені експонати яблучних сортових вин, колекційні витримані вина, консерви, соки, сиропи, сушені плоди та овочі та ін. За представлені експонати Уманське училище садівництва було відзначено Великою золотою медаллю С.-Петербурга і такою ж медаллю Всеросійського товариствасадівників. Експонати з технічної переробки плодів та овочів були відзначені Малою золотою медаллю.

Технологічна переробка плодів та овочів набувала все більшої актуальності у суспільстві, тому навесні 1910 року Департамент Землеробства запропонував влаштувати конкурс різних типів сушарок для плодів та овочів на базі Царициного саду (Софіївки), що був навчально-виробничим підрозділом Уманського училища садівництва і землеробства. З цією метою було побудовано приміщення для їхнього випробування та окремо для сушарки «постійного» типу. Дослідження розпочались влітку 1912 року під керівництвом старшого спеціаліста В. Л. Івановського, який опублікував результати проведеної роботи у виданні «Испытание плодовых и овощных сушилок при Уманском Училище Садоводства и Земледелия летом 1912 года». У післяжовтневий період виробництво продукції переробки припинилося, оскільки його матеріально-технічну базу було пограбовано.

Експериментальні дослідження з питань технології переробки сільськогосподарської сировини були відновлені після закінчення громадянської війни. Значну увагу налагодженню цих процесів приділяв С. С. Рубін, який у той час завідував у технікумі галуззю садівництва. У 1923–1924 роках він у виробничих умовах провів дослідження, що мали на меті виявити плоди найбільш придатних сортів слив для виготовлення повидла.

У цьому ж 1921 році було відновлено роботу лабораторії технології виноробства і створено лабораторію технології переробки плодів та овочів, які очолювали М. Є. Софронов та С. П. Таранюк. Поряд з ними приділяв увагу виноробству і Іполит Іванович Корабльов, який є автором розділу «Медоварение и медофруктовое виноделие» у підручнику «Бджільництво», актуальність якого збереглася донині.

Іполит Іванович Корабльов

У 1926 р. лабораторії М. Є. Софронова та С. П. Таранюка були об’єднані і стали основою для створення кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів. Очолив її учень відомого професора Ф. В. Церевітінова доцент В. В. Сицінський. Він організував широку мережу пунктів з виготовлення сульфітованих напівфабрикатів з суниці та солених корнішонів. В тому самому році виходять перші Наукові записки Уманського агротехнікуму, в яких опубліковані результати досліджень М. Є. Софронова про придатність різних сортів плодових культур для виробництва плодово-ягідних вин та використання відповідних рас дріжджів.

Враховуючи велику потребу в технологах, на базі кафедри технології організовується технологічний факультет, який мав готувати інженерів-технологів харчової промисловості. Деканом факультету був випускник Уманського технікуму С. С. Рубін. Завідував кафедрою В. В. Сицінський, який читав курси з технології консервування та холодильної техніки. Запрошені на роботу викладачі читали курси: М. С. Гросман (з Одеси) – проектування консервних заводів, М. І. Чигиринцев (з Вінниці) – технологію консервування, Т. С. Бачинський – технологію сушіння плодів, а курс загальної технології читав професор К. І. Попіль.

У 1930 році, після від’їзду В. В. Сицінського, кафедрою технології завідував Анатолій Іполитович Корабльов.

Корабльов Анатолій Іполитович

У 1934 році Уманський плодово-ягідний інститут реорганізоввано у плодоовочевий. У зв’язку з цим студентів технологічного факультету було переведено до Київського інституту харчової промисловості. Всього в інституті на той час було підготовлено і випущено 72 спеціалісти-технологи.

Після Великої Вітчизняної війни поновлено роботу кафедри технології. У повоєнні роки кафедрою завідував і вів курс сільськогосподарської технології доцент А.І. Корабльов, який велику увагу приділяв вивченню хімічного складу свіжої та переробленої продукції. Він є автором підручника «Органические кислоты плодово-ягодных соков и вин» та наукових праць: «Материалы химической характеристики свежих фруктов из садов Уманского сельскохозяйственного института», «Дослідження з технології переробки сільськогосподарської продукції». На кафедрі вивчено і запропоновано технологічну схему виробництва марочних плодово-ягідних вин (А. І. Корабльов, Б. С. Трофименко), методи інтенсифікації ферментативних процесів алкогольного бродіння (А. І. Корабльов), які пізніше були застосовані в ромовій промисловості США, розроблено апарат для дифузного спиртування вин та виділено високопродуктивну расу дріжджів Уманська 8/16 (В. О. Ніколаєвський). Авторським колективом кафедри – А.І. Корабльов, Б. С. Трофименко, М. Г. Панасюк, В. О. Ніколаєвський – випущено посібник для сільськогосподарських ВНЗ «Технологія сільськогосподарських продуктів», що має розділ з виноробства.

У 1949 кафедру технології було реорганізовано в кафедру сільськогосподарської технології та органічної хімії, а в 1955 році вона була з’єднана з кафедрою хімії. Очолював її хімік за фахом доцент І. М. Демченко. В цей час на кафедрі, окрім хіміків, працювали технологи: доцент А. І. Корабльов, старші викладачі Б. С. Трофименко, В. О. Ніколаєвський, О. К. Харитонов, старший лаборант О. П. Навроцька і лаборант С. Г. Ушибишев. Її діяльність була багатогранною.

У 1961 році представлені А. І. Корабльовим на ВДНГ СРСР зразки вин Уманського сільськогосподарського інституту були відзначені Малою золотою медаллю, а співробітники Б. С.Трофименко і О. П. Навроцька нагороджені бронзовими медалями.

У зв’язку з відкриттям у квітні 1970 р. на базі плодоовочевого факультету спеціалізації для вчених агрономів, на посаду старшого викладача в січні з Донецької дослідної станції садівництва був запрошений кандидат сільськогосподарських наук В. М. Найченко. В березні цього ж року на посаду завідувача кафедри з Українського науково-дослідного інституту садівництва був 

Скрипник В’ячеслав Васильович

запрошений М. Г. Панасюк. Створено кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів, яку очолив спочатку виконуючий обов’язки старший викладач В.О. Ніколаєвський, а пізніше – доцент М. Г. Панасюк. Після його смерті (1972 р.) до 1990 року кафедрою керував професор В’ячеслав Васильович Скрипник. З організацією і відкриттям кафедри пожвавилась інтенсивність не лише навчальної і методичної роботи, а й наукової. За результатами проведених досліджень з питань виноробства професором В. В. Скрипником була запропонована технологія виготовлення алкогольного продукту, якому автор дав назву «Фруктові алкогольні напої», скорочено «Фруктани». Напої В. В. Скрипника ввійшли до чинного ДСТУ 6036:2008 «Вина плодово-ягідні. Загальні технічні умови».

У 1989 р. завідувачем кафедри було обрано В. М. Найченка, який її очолював до 1999 року. Дослідження проводились в двох основних напрямах: перший – «Розробка сучасних технологій зберігання плодів»,  під керівництвом професора В. М. Найченка; другий – «Розробка технології виробництва плодово-ягідних вин» – науковий керівник професор В. В. Скрипник.

Найченко Володимир Михайлович

Для виконання науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів, студентів під керівництвом  В. М. Найченка був побудований науково-виробничий комплекс, що включав: холодильний цех, з розміщенням у ньому чотирьох автономних холодильних камер; розроблено оригінальну установку для створення і підтримання різних газових сумішей в контейнерах власної конструкції; автоматичну установку для вивчення можливості зберігання плодів при зниженому тиску. До комплексу входили також змонтовані біохімічна, біофізична  та фотолабораторії.

Відроджуючи традиції, з 1998 року в тодішній аграрній академії почали готувати фахівців для переробної галузі за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів», які вивчають сучасні технології зберігання, сушіння, консервування плодів та овочів, виноробство.

З 1999 р. по 2003 р. кафедрою завідував доцент В. В. Заморський, потім доцент Г. С. Гайдай (2003-2006рр.). У ці роки на кафедрі працювали доценти (нині доктори с.-г. наук) Н. М. Осокіна, А. Ю. Токар, доцент В. В. Воєводін, старші викладачі М. К. Дедікова, Р. В. Бабешко, старші лаборанти Н. Е. Безугла, В. М. Заволока, Л. М. Коларькова, Л. Ю. Матенчук, лаборанти А. В. Новікова, М. А. Вівчарук.

У 2007 році кафедру розділили на дві: «Технології зберігання і переробки плодів та овочів» і «Технології зберігання і переробки зерна». Кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів очолив кандидат технічних наук В. М. Гіджеліцький (2007–2008 рр.), з 2008 по 2016 рр. завідувачем кафедри була доктор с.-г. наук А. Ю. Токар, а з 2016 року обов’язки завідувача виконує доцент І.Л. Заморська, яка в 2017 році очолила кафедру.

Токар Анастасія Юхимівна

Науковцями кафедри підготовлено і захищено чотири докторських: О. В. Мельник, Н. М. Осокіна (науковий консультант В. М. Найченко), А. Ю. Токар (науковий консультант О. М. Литовченко), І.Л. Заморська (науковий консультант Н. М. Осокіна) і дев’ять кандидатських дисертацій.

Заморська Ірина Леонідівна

На сьогодні наукова робота на кафедрі проводиться за програмою «Розробка технологій зберігання і переробки продуктів рослинництва» за напрямками «Розробка сучасної технології зберігання плодів та овочів» та «Розробка технологій раціонального використання плодів та овочів», «Розробка технологій напоїв підвищеної біологічної цінності».

Науковцями кафедри розроблено Державні стандарти України: ДСТУ Вишня. Зберігання в регульованому газовому середовищі; ДСТУ Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі; ДСТУ Слива. Зберігання в регульованому газовому середовищі; ДСТУ Смородина чорна свіжа. Зберігання в регульованому газовому середовищі; ДСТУ Черешня. Зберігання в регульованому газовому середовищі; ДСТУ Йошта свіжа. Технічні умови; ДСТУ Актинідія свіжа. Технічні умови.


За останні роки підготовлено та видано підручники і навчальні посібники: «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства» (В.М. Найченко), «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів» (В.М. Найченко, І.Л. Заморська), «Виноробство із плодів та ягід» (О.М. Литовченко, А.Ю.  Токар), «Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні» (А.Ю. Токар, З.М. Харченко, С.С. Миронюк та ін.), «Наукове обґрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні» (Н.М. Осокіна, О.В. Василишина), «Технології консервування плодів та овочів» (О.І. Аністратенко, К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук та ін.; за ред. А.Ю. Токар).На основі фундаментальних досліджень розроблено технологічні інструкції: на виробництво консервів: «Джем суничний стерилізований», «Суниця заморожена», «Заморожені пюреподібні суміші» (І.Л. Заморська); некріплених виноматеріалів і вин: «Скарби Софії», «Дивосад», «Полянське», «Чорносмородинове солодке», «Солодке з йошти» (А.Ю. Токар у співавторстві), «Уманське кизилове» (І.В. Гайдай); консервів: «Пюре українські», «Соки плодоовочеві з м’якоттю і цукром» (Л.Ю. Матенчук), «Конфітюри функціонального харчування» (К.В. Калайда), «Закусочні страви», «Салати овочеві», «Овочі мариновані», «Гриби мариновані» (С.С. Миронюк).

За наукові здобутки, які науковці кафедри регулярно представляють на Міжнародних агропромислових виставках кафедра нагороджена золотими медалями в номінації «За розробку високоякісної продукції із натуральної сировини» (2011 р.), в номінації «За розробку та впровадження високоякісних консервованих продуктів функціонального призначення» (2012) та дипломами (2013, 2014 р.).

У даний час на кафедрі працюють: доктор технічних наук, доцент І.Л. Заморська, доктори сільськогосподарських наук, професори: В. М. Найченко, А. Ю. Токар, кандидати наук, доценти: І. В. Гайдай, О. В. Василишина, К. В. Калайда, Л. Ю. Матенчук, А. О. Чернега, кандидат наук, старший викладач А. В. Заболотна, старший викладач З. М. Харченко, викладачі В.В. Пиркало, Т.В. Волкова , С. С. Миронюк, старший лаборант  Г. П. Нестеренко та лаборант О.Ю. Шевчук.

Щорічно кафедра випускає близько 50 бакалаврів і 50 магістрів спеціальності 181 “Харчові технології” за денною та заочною формою навчання.

У 2019 році розпочато  підготовку здобувачів  другого (магістерського) рівня освіти за освітньою програмою "Технологія харчування", що  передбачає набуття вмінь та навичок для забезпечення виробничого процесу та технологічних функцій, впровадження раціональних методів виробництва харчової продукції  на підприємствах ресторанного господарства та харчової промисловості; здійснення контролю  з метою поліпшення основних параметрів технологічних процесів у виробництві харчової продукції ресторанного господарства, її реалізації та організації споживання.

В жовтні 2019 року кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів було перейменовано на кафедру технологій харчових продуктів.

Випускники кафедри технологіїй харчових продуктів користуються заслуженим авторитетом і працюють у різних галузях харчової промисловості – керівниками консервних, винних, сокових заводів, головними технологами, начальниками цехів, технологами на плодо- й овочесховищах, товарознавцями, в лабораторіях та інших підприємствах.

 

 

 

Останні новини

Всі новини