Меню

Про кафедру

Кафедра технологій харчових продуктів здійснює підготовку здобувачів  першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти зі спеціальністі 181 "Харчові технології", другого (магістерського) ступеня вищої освіти  за освітніми програмами "Технології харчування" та "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" в межах  спеціальністі 181 "Харчові технології".

Випускники кафедри технологій харчових продуктів можуть працювати на консервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясо-молочних,  лікеро-горілчаних підприємствах,   холодильниках, в закладах ресторанного господарства  на посадах:  керівника підприємства, головного інженера,  головного технолога,  завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, начальника цеху, начальника зміни, майстра, інженера-хіміка, мікробіолога, директора закладу ресторанного господарства, керуючого рестораном, бренд-шефа, шеф-кухаря, шеф-бармена, керівника крафтового виробництва, технічного керівника виробничих підрозділів, фахівця з контролю якості, викладача середніх і вищих навчальних закладів, наукового співробітника проектних та науково-дослідних установ.

Кафедра технологій харчових продуктів має сучасні навчальні лабораторії з технологій харчування, з організації обслуговування закладів ресторанного господарства, з зберігання плодів та овочів, з технологій консервування, лабораторію контролю якості харчових продуктів. Для проведення органолептичної оцінки якості харчових продуктів, виноробної продукції та свіжої плодоовочевої продукції на кафедрі обладнана дегустаційна зала. З метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів  до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія "Технолог". Для потреб студентів на кафедрі є комп’ютерний клас, який має сучасні навчальні програми інженерного спрямування. Студентам надана можливість доступу до сучасних засобів інформаційного забезпечення через мережу Інтернет.

За роки існування кафедра підготувала понад 700 інженерів-технологів, в тому числі більше 300 без відриву від виробництва. Випускники успішно працюють на різних вищезазначених посадах харчових підприємств. 

Фахівець сучасного рівня – це  професіонал широкого технологічного й інженерного профілю, який володіє знаннями, отриманими в результаті вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки   та досконало розуміється на тонкощах харчових технологій. 

Ділові ігри, круглі столи, диспути, заняття в умовах виробництва – ось далеко не повний перелік ефективних форм навчання, які формують майбутнього фахівця.

Випускники нашого університету відзначаються високим рівнем професійної підготовки, комунікабельністю, великою працелюбністю, вони здатні формувати позитивний психологічний клімат у трудових та науково-дослідних колективах, творчо мислити та запроваджувати інновації, направлені на забезпечення конкуретоспроможності, підвищення якості та безпечності харчових продуктів з урахуванням вимог сьогодення.

 

Останні новини

Всі новини