Меню

Про кафедру

Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів готує фахівців за спеціальністю 8.05170107 - «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за ОКР – бакалавр, спеціаліст, магістр.

Випускники цього напряму можуть працювати на консервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясо-молочних, макаронних,  лікеро-горілчаних, зернопереробних, кондитерських заводах, елеваторах, холодильниках, комбікормових заводах, крупоцехах на посадах:  директора підприємства, головного інженера,  головного технолога,  завідувача виробництва, завідувача лабораторії, начальника цеху, начальника зміни, майстра, інженера-хіміка, мікробіолога, викладача середніх і вищих навчальних закладів, наукового співробітника проектних та науково-дослідних установ.

За роки існування кафедра підготувала понад 700 агрономів-технологів, в тому числі більше 300 без відриву від виробництва. Випускники успішно працюють директорами, технологами, майстрами консервних заводів, холодильників та інших підсобних підприємств.

Фахівець сучасного рівня – це не лише спеціаліст широкого інженерного профілю, який володіє знаннями з прикладної математики, інженерної графіки, матеріалознавства, теплотехніки, загальної і спеціальної технології харчових виробництв, а й фахівець, який досконало розуміється на тонкощах будови та роботи обладнання, збирання, зберігання і переробки продукції рослинництва.

Ділові ігри, круглі столи, диспути, заняття в умовах виробництва – ось далеко не повний перелік ефективних форм навчання, які формують майбутнього фахівця. У складі факультету – два комп’ютерних класи, які мають сучасні навчальні програми інженерного спрямування.

Студентам надана можливість доступу до сучасних засобів інформаційного забезпечення через мережу Інтернет.

Випускники нашого університету відзначаються високим рівнем професійної підготовки, комунікабельністю, великою працелюбністю, вони здатні формувати позитивний психологічний клімат у трудових та науково-дослідних колективах.

 

 

 

Останні новини

Всі новини