Меню

Практична підготовка

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання.  Практика студентів є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу підготовки фахівців і проводиться на сучасних підприємствах, організаціях різних галузей харчової промисловості. Практична підготовка поряд з навчальними заняттями і самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність випускників ЗВО на ринку праці. У відповідності до Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського національного університету садівництва (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki.pdf), студенти набувають практичних навичок на різних підприємствах харчової промисловості.