Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Працевлаштування випускників – показник успішності університету

Важливим критерієм успішності та самореалізації будь якого студента, як майбутнього випускника-спеціаліста, є пошук можливостей застосування знань і вмінь на практиці.

Саме з метою надання допомоги студентам і випускникам у плануванні їх професійної кар’єри інженерно-технологічний факультет підтримує тісні зв’язки з організаціями та підприємствами. Така співпраця передбачає читання лекцій, проведення зустрічей студентів з потенційними роботодавцями.

Цікава і корисна лекція була проведена 13 лютого 2020 року на інженерно-технологічному факультеті Уманського НУС кафедрою технологій харчових продуктів зі стейкхолдерами – представниками ПАТ «Вітаміни» на тему: "Ознайомлення з діяльністю ПАТ "Вітаміни" та вимоги щодо кваліфікації майбутніх фахівців".

Під час зустрічі фахівці підприємства, а саме адміністративний директор Наталія Муратова та інженер-технолог Андрій Карпенко, розповідали про свій досвід роботи, напрацювання щодо впровадження системи управління безпечністю  харчових продуктів (ХАССП) на виробництві та технологічний процес виготовлення лікувального сиропу Холосас. Приємно,  що багато наших випускників минулих років працюють в них на посадах начальника цеху, в лабораторії та ін.

Особливе місце в доповідях роботодавців було присвячене зв’язкам ЗВО з виробництвом як необхідної умови підготовки сучасного спеціаліста.

Олена Рибчак, доцент кафедри технологій харчових продуктів