Меню
Остання редакція: 25 лютого 2020

Міжнародні зв’язки Уманського НУС

Університет сприяє професійному розвитку викладачів, що забезпечується організацією підвищення кваліфікації, зокрема наукове стажування, в т.ч. за кордоном,  участь у програмах академічної мобільності, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах у  відповідності до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Уманського національного університету садівництва: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-npp-umanskogo-nus_2019.pdf.

Проводиться наукові стажування НПП в європейських ЗВО, організацією якого займається Центр міжнародної освіти та співпраці Уманського НУС: https://foreign.udau.edu.ua/

Для підтримки наукової діяльності існують гранти, програми, конкурси (https://foreign.udau.edu.ua/ua/vikladachu/granti-ta-naukovi-stazhuvannya1.html), а саме: індивідуальні гранти Еразмус + (Євросоюз) (https://foreign.udau.edu.ua/ua/erazmus.html); програма стажування WIRA (https://foreign.udau.edu.ua/ua/vikladachu/granti-personalnoi-mobilnosti/progpama-wira-mizhnarodna-programa-obminu-po-doslidzhennyu-v-silskogospodarskij-galuzi-za-pridtrimki-simi-voskobiv.html); програма стажування молодих викладачів агрономічних та технічних спеціальностей Apollo, Німеччина, стипендіальні програми тощо.

Відділ міжнародних зв'язків Уманського НУС (ВМЗ) є координуючим структурним підрозділом Уманського НУС, створеним для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Напрямками роботи (ВМЗ) є:

  • допомога студентам Уманського НУС у  мобільності  та надання  можливості підвищення кваліфікації в обраній сфері за кордоном;
  • сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, аспірантів і студентів;
  • координування міжнародних навчальних та наукових проектів університету;
  • організація та технічна допомога міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів.
  • організація додаткової мовної практики студентів;
  • прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
  • встановлення міжнародного співробітництва в галузі досліджень та пошук міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;
  • діяльність щодо одержання міжнародних наукових і освітніх грантів.

Останні новини

Всі новини