Меню
Остання редакція: 04 листопада 2021

Наукова школа з технології зберігання і переробки плодів та овочів

Віхи історії

•1859 р. Головне училище садівництва

    заснування наукової лабораторії з вивчення якості продукції та можливості її переробки під керівництвом академіка               В.В. Пашкевича

•1921р. створення лабораторії виноробства під керівництвом М.Є. Сафронова та лабораторії переробки плодів та овочів під керівництвом С.П. Таранюка
•1926 р. створення кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів під керівництвом доцента В.В. Сицінського.
Засновник наукової школи: В.В.Пашкевич (1885-1892). 

Створив базу технічної переробки плодів і овочів, започаткував лабораторію із виготовлення плодово-ягідних вин за новими технологіями. В.В. Пашкевич у віснику садівництва (№ 40, 44 за 1886 рік) публікує статті «О приготовлении плодовыхь винь».

На основі отриманих результатів наукових і виробничих експериментів    В.В. Пашкевича в училищі був побудований перший в Росії цех плодово-ягідних вин, вироблених за  новими технологіями. 

У 1908 році в училище приїхав Михайло Євграфович Софронов

Очолював лабораторію виноробства у 1921-1925 рр. Читав курс лекцій з технології виноробства і мікробіології. Поряд з ним працював А.В. Петцельт, який удосконалив технологію виготовлення плодово-ягідних вин.

На Міжнародній ювілейній виставці садівництва 1914 р. у Петербурзі були представлені експонати яблучних сортових вин та колекційні витримані вина.

Вивчали питання плодово-ягідного виноробства (1921-1925), зокрема сумісність відношення винних дріжджів з суслами різних сортів плодових і ягідних культур, а у 1925–1926 роках – біологічні процеси зниження кислотності вин та сусел. 

І.І. Корабльов

Є автором розділу “Медоварение и медофруктовое виноделие” у підручнику “Бджільництво”, актуальність якого збереглася до сьогодні,  розділ перевидано у 2009 році в Києві видавництвом “Дім, сад, город” окремою книгою.

А.І.Корабльов

У повоєнні роки А.І. Корабльов завідував кафедрою і вів курс сільськогосподарської технології. Вивчав хімічний склад свіжої та переробленої продукції. Є автором підручника “Органические кислоты плодово-ягодных соков и вин” та наукових праць: “Материалы химической характеристики свежих фруктов из садов Уманского сельскохозяйственного института”, “Дослідження з технології переробки сільськогосподарської продукції”. 

Професор В.В. Скрипник, завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів з 1972 до 1990 року

Запропонував технологію виготовлення алкогольного продукту, якому дав назву “фруктани”. Висока якість напоїв підтверджувалась на Всесоюзних дегустаціях, що проводились в Уманському інституті.

         З наукової точки зору розробив  основні принципи виготовлення некріплених плодово-ягідних                виноматеріалів та вин, зокрема узагальнив способи нормалізації сусел за кислотністю та цукристістю, науково обґрунтував обов’язкову пастеризацію й застосування чистої культури дріжджів, внесення азотного підживлення;  процес бродіння розділив за інтенсивністю утилізації цукрів дріжджами на три етапи: розброджування, бурхливого бродіння і доброджування,  розробив апаратурне забезпечення приготування розводки дріжджів у виробництві. 

 Найченко Володимир Михайлович

Професор, доктор с.-г. наук, завідувач кафедри з 1990 до 1999 року

      З 1970 р. розпочалися дослідження за напрямом “Розробка сучасних технологій зберігання плодів ”. Для цього був побудований науково-виробничий комплекс зі зберігання плодів, науковий керівник В.М. Найченко; виконавці: аспіранти Г.С. Гайдай,   Н.М. Осокіна,   О.В. Мельник, В.В. Скрипник і пізніше аспірант І.Л. Заморська, здобувачі  А.Ю. Токар та   О.В.  Яцух.

На основі проведених досліджень розроблені 5 Державних стандартів України на зберігання плодів та ягід в регульованому газовому середовищі, рекомендації виробництву, 4 авторські свідоцтва та 7 раціоналізаторських пропозицій.

       Автор і співавтор 168 наукових і методичних праць, в тому числі підручника, навчального посібника, монографії.

       Під керівництвом В.М. Найченка захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

       Наукові статті друкувались у Франції, Італії, Польщі, Росії.

    Обраний академіком двох академій: АН Вищої школи України (1995 р.), та Міжнародної академії холоду (м. Одеса, 1997 р.). 

Провідні науковці

Осокіна Ніна Максимівна

Професор, доктор сільськогосподарських наук

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах консервування”. Опублікувала понад 120 наукових праць. Співавтор 3-х авторських свідоцтв, 14 патентів на винаходи, 16 технологічних інструкцій, двох ДСТУ, двох  ТУ У,  трьох  СОУ на продукти.

Мельник Олександр Васильович

 Професор, доктор с.-г. наук, заслужений діяч науки і техніки України

В 1997р. захистив докторську дисертацію на тему: "Застосування штучного холоду для зберігання продукції плодівництва“.

Має понад 700 публікацій за результатами досліджень і з узагальнень передового досвіду в садівництві, у т.ч. сім винаходів і патентів. 

Токар Анастасія Юхимівна

Професор, доктор сільськогосподарських наук

Продовжувач справи проф. В.В. Скрипника.  Зокрема  виявлено загальні закономірності  формування і накопичення технологічно важливих біологічно активних речовин у плодах сортів яблуні, груші, вишні, аґрусу, малини, бузини і шовковиці чорної залежно від впливу погодних умов періоду вегетації та їх збереження в продуктах первинної обробки і некріплених плодово-ягідних виноматеріалах. Уперше з метою виготовлення некріплених виноматеріалів проведено хіміко-технологічну оцінку плодів інтродукованих сортів яблуні Гала, Флоріна, Джонаголд та дикорослої бузини чорної в умовах Правобережного Лісостепу України.

  Розроблено та удосконалено технологію виробництва некріплених виноматеріалів з ягід бузини чорної, плодів вишні, аґрусу, малини, яблуні і груші. Досліджено динаміку накопичення нормованого рівня етилового спирту протягом оптимальної тривалості в будь-який момент бродіння плодово-ягідних сусел вперше описано квадратичною параболою та експонентою, інтенсивність цього процесу визначено похідною рівняння, що характеризує його; розроблено доступні критерії оцінки оптимального бродіння під час виготовлення некріплених виноматеріалів. Визначено напрям та інтенсивність біотрансформації цукрів і кислот у плодових суслах, константу Міхаеліса та максимальну швидкість ферментативної реакції, доведено можливість аналізу реакції за накопиченням продукту.

Визначено хімічний склад аромат утворювального комплексу плодово-ягідних виноматеріалів, встановлено взаємозв’язки між групами речовин та окремими компонентами хімічного складу, деякі органічні кислоти і складні ефіри визначено вперше. Доведено істотний вплив етилкапрілату на аромат яблучного, β-іонону та малинового кетону – малинового виноматеріалів, ваніліну – бузинового соку.

Досліджено рівень накопичення гліцерину, бутиленгліколю й ізобутанолу на 100 г етилового спирту. Доведено, що вміст метилового спирту у плодово-ягідних некріплених виноматеріалах не перевищує показника виноградних вин, з дещо більшим накопиченням у червоних та меншим – у білих і рожевих.

Розроблено та впроваджено у виробництво методику визначення найефективнішої раси дріжджів; прискорену методику визначення масової концентрації залишкового екстракту в яблучних виноматеріалах та винах; рекомендації виробництву з виготовлення некріплених плодово-ягідних виноматеріалів; технологічну схему приготування некріплених виноматеріалів для солодких вин тривалістю впродовж 170–250 діб, з них 40–80 діб – бродіння сусел періодичним способом; асортимент червоних солодких і десертних вин з підвищеною біологічною цінністю.

Автор та співавтор 171 навчально-методичних публікацій, з яких 3 підручники та 3 посібники; 118 статей:  99 – у фахових виданнях, одна публікація входить до науково-метричної бази  Scopus, дві публікації – в наукометричній базі Web of Science, 18 – в інших виданнях; 16 – патентів України; 4 – методичних та  рекомендацій виробництву, в тому числі  двох стандартів, двох технологічних інструкцій. Учасник 33 Міжнародних та Всеукраїнських конференцій.

Заморська Ірина Леонідівна

Завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів, доктор технічних наук, професор 

Має  понад 100 наукових та навчально-методичних праць з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 77 наукових праць, 8 патентів на корисну модель, співавтор типових програм навчальних дисциплін: «Інноваційні технології та продукти» для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство", програми підвищення кваліфікації фахівців з первинної обробки та зберігання найбільш поширених плодів та овочів в особистих селянських господарствах з метою їх реалізації. Була керівником розробки  Державного стандарту України ДСТУ 8329:2015 «Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі».

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

                                      Гайдай Ірина Володимирівна                                  

Кандидат технічних наук, доцент

Автор 83 наукових та навчально-методичних праць з яких: 67 наукових публікацій та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі 55 наукових праць у фахових виданнях України, співавтор та автор 2 патентів на корисну модель, 3 публікацій включені до наукометричної  бази Scopus, співавтор 2 монографій.

Василишина Олена Володимирівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор 111 наукових праць з яких: 45 наукових праць у фахових виданнях України, співавтор та автор 13 патентів на корисну модель, 8 публікацій включені до наукометричної бази Scopus, співавтор 3 монографій.

Матенчук Людмила Юріївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор 80 публікації, з них 40 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 публікацій в фахових виданнях України, співавтор 4 патентів на корисну модель, 2 публікації входить до наукометричної бази Scopus, 3 публікації - в наукометричній базі Web of Science, співавтор одного підручника з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України, співавтор одного підручника з грифом Уманського НУС, співавтор 1 стандарту. 

Калайда Катерина Василівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор 72 публікації, з них  53 наукового та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 публікацій в фахових виданнях України, співавтор 6 патентів на корисну модель, співавтор одного підручника з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України, співавтор одного підручника з грифом Уманського НУС, співавтор 1 монографії, 1 публікація входить до наукометричної бази Web of Science, співавтор 1 стандарту.

Худік Людмила Миколаївна

Кандидат технічних наук, викладач

Автор 41 наукової праці, фахових статей – 9, статей що входять до наукометричної бази Scopus – 2, патентів – 2, з них: 1 патент на винахід, 1 патент на корисну модель, технологічних інструкцій – 1: «Технологічна інструкція зі зберігання яблук ранньозимових сортів за післязбиральної обробки інгібітором етилену». 

В жовтні 2019 року кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів було перейменовано на кафедру технологій харчових продуктів.

Напрями наукових досліджень

•Розроблення комбінованих продуктів харчування для підприємств ресторанного господарства на основі рослинної сировини
•Розробка сучасних технологій зберігання плодів та овочів
•Розробка технологій раціонального використання плодів та овочів
•Розробка рецептури та технології виготовлення нових видів продуктів з продукції овочівництва та рослинництва з покращеними біологічними властивостями.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
•Стандарти
•Патенти
•Технологічні інструкції
•Технічні умови
•Підручники, посібники, монографії
•Наукове консультування
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
У 2011 році на 23-й міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2011” кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів нагороджена Золотою медаллю в номінації “За розробку високоякісної продукції із натуральної сировини”, 2012 році – “За розробку та впровадження високоякісних консервованих продуктів функціонального призначення”, 2013 році – “Дипломом за активну участь у представленні експозиції навчального закладу на ХХV Міжнародній агропромисловій виставці Агро 2013”.

Наукова школа з технології зберігання і переробки плодів та овочів

Останні новини

Всі новини