Меню
Остання редакція: 10 жовтня 2020

Наукова школа з технології зберігання і переробки плодів та овочів

Віхи історії

•1859 р. Головне училище садівництва

    заснування наукової лабораторії з вивчення якості продукції та можливості її переробки під керівництвом академіка               В.В. Пашкевича

•1921р. створення лабораторії виноробства під керівництвом М.Є. Сафронова та лабораторії переробки плодів та овочів під керівництвом С.П. Таранюка
•1926 р. створення кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів під керівництвом доцента В.В. Сицінського.
Засновник наукової школи: В.В.Пашкевич (1885-1892). 

Створив базу технічної переробки плодів і овочів, започаткував лабораторію із виготовлення плодово-ягідних вин за новими технологіями. В.В. Пашкевич у віснику садівництва (№ 40, 44 за 1886 рік) публікує статті «О приготовлении плодовыхь винь».

На основі отриманих результатів наукових і виробничих експериментів    В.В. Пашкевича в училищі був побудований перший в Росії цех плодово-ягідних вин, вироблених за  новими технологіями. 

У 1908 році в училище приїхав Михайло Євграфович Софронов

Очолював лабораторію виноробства у 1921-1925 рр. Читав курс лекцій з технології виноробства і мікробіології. Поряд з ним працював А.В. Петцельт, який удосконалив технологію виготовлення плодово-ягідних вин.

На Міжнародній ювілейній виставці садівництва 1914 р. у Петербурзі були представлені експонати яблучних сортових вин та колекційні витримані вина.

Вивчали питання плодово-ягідного виноробства (1921-1925), зокрема сумісність відношення винних дріжджів з суслами різних сортів плодових і ягідних культур, а у 1925–1926 роках – біологічні процеси зниження кислотності вин та сусел. 

І.І. Корабльов

Є автором розділу “Медоварение и медофруктовое виноделие” у підручнику “Бджільництво”, актуальність якого збереглася до сьогодні,  розділ перевидано у 2009 році в Києві видавництвом “Дім, сад, город” окремою книгою.

А.І.Корабльов

У повоєнні роки А.І. Корабльов завідував кафедрою і вів курс сільськогосподарської технології. Вивчав хімічний склад свіжої та переробленої продукції. Є автором підручника “Органические кислоты плодово-ягодных соков и вин” та наукових праць: “Материалы химической характеристики свежих фруктов из садов Уманского сельскохозяйственного института”, “Дослідження з технології переробки сільськогосподарської продукції”. 

Професор В.В. Скрипник, завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів з 1972 до 1990 року

Запропонував технологію виготовлення алкогольного продукту, якому дав назву “фруктани”. Висока якість напоїв підтверджувалась на Всесоюзних дегустаціях, що проводились в Уманському інституті.

         З наукової точки зору розробив  основні принципи виготовлення некріплених плодово-ягідних                виноматеріалів та вин, зокрема узагальнив способи нормалізації сусел за кислотністю та цукристістю, науково обґрунтував обов’язкову пастеризацію й застосування чистої культури дріжджів, внесення азотного підживлення;  процес бродіння розділив за інтенсивністю утилізації цукрів дріжджами на три етапи: розброджування, бурхливого бродіння і доброджування,  розробив апаратурне забезпечення приготування розводки дріжджів у виробництві. 

 Найченко Володимир Михайлович

Професор, доктор с.-г. наук, завідувач кафедри (1990-1999 рр.)

      З 1970 р. розпочалися дослідження за напрямом “Розробка сучасних технологій зберігання плодів ”. Для цього був побудований науково-виробничий комплекс зі зберігання плодів, науковий керівник В.М. Найченко; виконавці: аспіранти Г.С. Гайдай,   Н.М. Осокіна,   О.В. Мельник, В.В. Скрипник і пізніше аспірант І.Л. Заморська, здобувачі  А.Ю. Токар та   О.В.  Яцух.

На основі проведених досліджень розроблені 5 Державних стандартів України на зберігання плодів та ягід в регульованому газовому середовищі, рекомендації виробництву, 4 авторські свідоцтва та 7 раціоналізаторських пропозицій.

       Автор і співавтор 168 наукових і методичних праць, в тому числі підручника, навчального посібника, монографії.

       Під керівництвом В.М. Найченка захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

       Наукові статті друкувались у Франції, Італії, Польщі, Росії.

    Обраний академіком двох академій: АН Вищої школи України (1995 р.), та Міжнародної академії холоду (м. Одеса, 1997 р.). 

Провідні науковці

Осокіна Ніна Максимівна

Завідувач кафедри технології зберігання та переробки зерна, професор, доктор с.-г. наук

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах консервування”. Опублікувала понад 120 наукових праць. Співавтор 3-х авторських свідоцтв, 14 патентів на винаходи, 16 технологічних інструкцій, двох ДСТУ, двох  ТУ У,  трьох  СОУ на продукти.

Мельник Олександр Васильович

 Професор, доктор с.-г. наук, заслужений діяч науки і техніки України

В 1997р. захистив докторську дисертацію на тему: "Застосування штучного холоду для зберігання продукції плодівництва“.

Має понад 700 публікацій за результатами досліджень і з узагальнень передового досвіду в садівництві, у т.ч. сім винаходів і патентів. 

Токар Анастасія Юхимівна

Професор, доктор сільськогосподарських наук

Продовжувач справи проф. В.В. Скрипника.

Розроблено технологію виробництва некріплених виноматеріалів з ягід бузини чорної та удосконалено її елементи при використанні плодів вишні, аґрусу, малини, яблуні і груші за оптимізації процесу бродіння з його математичним описом; визначення константи Міхаеліса та максимальної швидкості ферментативної реакції; напряму біотрансформації органічних кислот сусла залежно від їх початкового вмісту; рівня накопичення гліцерину, бутиленгліколю, ізобутанолу, метанолу та інших додаткових продуктів бродіння; ароматотвірного комплексу плодово-ягідних виноматеріалів і збереженості біологічно активних речовин у них.   

Автор та співавтор 158 навчально-методичних публікацій, з яких 3 підручники та 3 посібники; 111 статей:  93 – у фахових виданнях, одна публікація входить до науково-метричної бази  Scopus, 17 – в інших виданнях; 16 – патентів України; 4 – методичних та  рекомендацій виробництву, в тому числі  двох стандартів, двох технологічних інструкцій. Учасник 28 Міжнародних та Всеукраїнських конференцій.

Заморська Ірина Леонідівна

Завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів, доктор технічних наук, доцент 

Має  100 наукових та навчально-методичних праць з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 77 наукових праць, 8 патентів на корисну модель, співавтор типових програм навчальних дисциплін: «Інноваційні технології та продукти» для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство", програми підвищення кваліфікації фахівців з первинної обробки та зберігання найбільш поширених плодів та овочів в особистих селянських господарствах з метою їх реалізації. Була керівником розробки  Державного стандарту України ДСТУ 8329:2015 «Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі».

В жовтні 2019 року кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів було перейменовано на кафедру технологій харчових продуктів.

Напрями наукових досліджень

•Розроблення комбінованих продуктів харчування для підприємств ресторанного господарства на основі рослинної сировини
•Розробка сучасних технологій зберігання плодів та овочів
•Розробка технологій раціонального використання плодів та овочів
•Розробка рецептури та технології виготовлення нових видів продуктів з продукції овочівництва та рослинництва з покращеними біологічними властивостями.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
•Стандарти
•Патенти
•Технологічні інструкції
•Технічні умови
•Підручники, посібники, монографії
•Наукове консультування
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
У 2011 році на 23-й міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2011” кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів нагороджена Золотою медаллю в номінації “За розробку високоякісної продукції із натуральної сировини”, 2012 році – “За розробку та впровадження високоякісних консервованих продуктів функціонального призначення”, 2013 році – “Дипломом за активну участь у представленні експозиції навчального закладу на ХХV Міжнародній агропромисловій виставці Агро 2013”.

Наукова школа з технології зберігання і переробки плодів та овочів

Останні новини

Всі новини