Меню

Науковий гурток "Харчовик"

Науково-дослідна робота студентів  є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного  світогляду.Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Уманського НУС у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

Основні завдання науково-дослідної роботи студентів викладено в Положенні про організацію науково-дослідної роботи студентів на інженерно-технологічному факультеті Уманського НУС.

На кафедрі технологій харчових продуктів працює науковий гурток "Харчовик".  Керівник гуртка - ст.викладач, кандидат с.-г. наук Заболотна А.В.

Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження, щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності.

В умовах лабораторій кафедри технологій харчових продуктів виготовляють різноманітні види консервованих продуктів: натуральні консерви, закусочні консерви, маринади і салати, обідні консерви, соуси, овочеві та овочево-фруктові соки,  консервовані солодкі страви.  

   

Студенти практично проводять перевірку якості виготовлених консервів згідно до всіх показників ДСТУ та визначають їх біологічну і харчову цінність.

Результати своїх наукових досліджень висвітлюють на засіданнях наукового гуртка, студентських конференціях, конференція молодих вчених  та в наукових публікаціях.

Останні новини

Всі новини