Меню

Наукова діяльність

Викладачі кафедри займаються науково-дослідницькою роботою, що передбачає створення наукової бази для розроблення новітніх ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винаходи, основні з яких впроваджені у виробництво і в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. З метою посилення зв’язків з харчовими підприємствами та підвищення рівня підготовки спеціалістів щорічно представники кафедри беруть участь у вітчизняних і зарубіжних науково-практичних семінарах та конференціях, де розглядаються питання підвищення ефективності переробки сільськогосподарської сировини та конкурентоспроможності виноробної та консервної продукції; шляхи подолання кризових ситуацій у галузі; захисту інтелектуальної власності підприємств; удосконалення та оптимізація наявних технологічних процесів із метою підвищення якості кінцевих продуктів і зниження їх собівартості; розроблення нових прогресивних маловідходних технологій високоякісних продуктів виноробства і консервування.

Напрямами науково-дослідницької роботи кафедри технологій харчових продуктів є:

  • розроблення комбінованих продуктів харчування для підприємств ресторанного господарства на основі рослинної сировини;
  • удосконалення технологій плодово-ягідних вин і напоїв;
  • дослідження сировини та напівфабрикатів у виробництві нових видів консервів;
  • удосконалення процесів виробництва вторинних продуктів виноградного, плодово-ягідного виноробства і консервного виробництва.

За результатами наукових досліджень публікуються статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

Останні новини

Всі новини