Меню

Заморська Ірина Леонідівна

Заморська Ірина Леонідівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: в.о.зав. кафедри, доцент
Контактний телефон: (04744)3-31-99
Email: tzppo@ukr.net, tzppo@udau.edu.ua

 

 

Закінчила з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут у 1998 р. З 1999 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. З 2003 року працювала на посаді асистента кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарсько-біологічні особливості, формування врожаю і продуктивність суниці ананасної в умовах Правобережного Лісостепу України».

 З 2004 року працювала на посаді старшого викладача кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва, з 2009 –  на посаді в. о. доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, а з 2010 року є доцентом цієї кафедри.

 У 2012 році вступила до докторантури Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 06.01.15 – «Первинна обробка продуктів рослинництва», яку закінчила у 2015 році.

 

Тема наукового дослідження: Теоретичне обґрунтування формування та збереження якості ягід суниці

 

Викладає навчальні дисципліни:

Інноваційні технології консервованих продуктів

Технологія зберігання плодів і овочів

 

Наукові публікації – 54

Методичні матеріали – 15

Навчальні посібники – 1  

Патенти на корисну модель – 4

Державні стандарти України – 1

 

  1. Заморська І.Л. Вплив попередньої обробки розчинами лимонної та аскорбінової кислот на якість заморожених ягід суниці / Заморська І.Л. – Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук  (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 1: Агрономія. – С. 244-249.
  2. Заморська І.Л. Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці / Заморська І.Л. – Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій / / Редкол.: Єгоров Б.В. (гол. ред.) та ін. – Одеса, 2011. – Вип. 40. – Том 2 – С. 94-96.
  3. Заморська І.Л. Вплив часткового осмотичного зневоднення на якість заморожених ягід суниці / Заморська І.Л., Заморський В.В. – Агробіологія: Збірник наукових праць / Білоцерків. Нац. аграр. Ун-т. – Біла церква, 2012. – Вип. 7 (91). – С. 72-75.
  4. Заморська І.Л. Вплив мульчування грунту на якість ягід суниці під час зберігання / Заморська І.Л., Заморський В.В. – Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 1: Агрономія. – С. 105-109.
  5. Заморська І.Л. Фенольні речовини в ягодах суниці / Заморська І.Л., Заморський В.В. – Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2013. – Вип. 82. – Ч. 1: Агрономія. – С. 18-23.
  6. Заморская И.Л. Изменения химического состава ягод земляники, выращенных с помощью мульчирования в процессе хранения / Агробіологія: Збірник наукових праць. Білоцерків. Нац. аграр. ун-т./ Редкол.: А.С. Даниленко (гол. ред.) та ін. – Біла Церква, 2014. – № 2 (113). – С. 50-55.
  7. Заморська І.Л. Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці /І.Л. Заморська // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2014. – Вип. 86. – Ч. 1: Агрономія. – С. 52-55.
  8. Заморська І.Л.  Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання // Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2014. – №2. – С. 52-55.
  9.  Заморська І.Л.  Вміст і склад летких компонентів суничних компотів //Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання» / Редкол.: Л.М. Пузік (гол. ред.) та ін. – Харків, 2015. – №1. – С. 171-181.
  10. Заморська І.Л.  Вплив схеми садіння на збереженість ягід суниці // Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2015. – №1. – С. 76-78.

Навчальний посібник 

Найченко В. М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів : навч. посіб. / В. М. Найченко, І. Л. Заморська. - Умань : Сочінський, 2010. - 327 c.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія