Меню

Заболотна Альона Вадимівна

Заболотна Альона Вадимівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: старший викладач
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

Тема дослідження: Фізіологічні процеси і продуктивність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 і регулятора росту Емістим С у Правобережному Лісостепу України

В 2003 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини, отримавши спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія»

З 2002 року працювала за спеціальністю в загальноосвітній школі № 8 м.Умані.

2003-2009 роки навчалась в аспірантурі при кафедрі біології Уманського національного університету садівництва.

З 2009 року працювала асистентом кафедри біології Уманського НУС.

В 2012 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні процеси і продуктивність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 і регулятора росту Емістим С у Правобережному Лісостепу України».

З 2013 працює викладачем кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів.

Дисципліни, що викладає: «Перспективні напрями наукових досліджень», «Технологія продукції ресторанного господарства»,  «Мікробіологічні процеси та їх продукти в консервних виробництвах», «Промислова екологія переробних підприємств галузі».

Автор 20 наукових праць.

 1. Заболотний О. І. Мікробіологічна активність ґрунту при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна  // Молодий вчений. – № 2(05). – 2014. – С. 16–20.
 2. Заболотний О. І. Формування продуктивності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Науковий огляд. – №2 (3). – 2014. – С. 129–137.
 3. Заболотний О. І. Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Вісник Уманського НУС. – №1. – 2014. – С. 40–46.
 4. Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна А. В. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 85–90.
 5. Заболотний О. І. Ефективність застосування гербіциду Бату у посівах кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №12(15). – 2014. – С. 27–30.
 6. Заболотний О. І. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №2(17). Частина ІV. – 2015. – С. 32–35.

               

Наукові праці у фахових виданнях:

 1. Грицаєнко З. М. Вплив застосування гербіцидів і регуляторів росту на економічну ефективність вирощування пшениці ярої і кукурудзи / З. М.  Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 46–52.
 2. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG та рістрегулятора  Емістим С на ростові процеси пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2011. – С. 68–72.
 3. Заболотний О. І. Вміст хлорофілу у листках пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 17 (том І). – Київ, 2013. – С. 414–418.
 4. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – №4(71). – 2013. – С. 37–40.
 5. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Хранение и переработка зерна. – №11 (176). – 2013. – С. 25–26.
 6. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування структури врожаю пшениці ярої / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 21. – Київ, 2014. – 190–195.
 7. Заболотний О. І. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85). – Том 1. – С. 99–107.

 

Наукові праці у інших виданнях:

 1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на економічну ефективність вирощування пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2011. – Ч 1. – С. 40–41.
 2. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтуру та регулятора росту Емістиму С на активність антиоксидантних ферментів у рослинах пшениці ярої / А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч 1. – С. 49–50.
 3. Грицаєнко З. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на формування врожайності пшениці ярої / З. Грицаєнко, А. Заболотна // Матеріали Міжнародної наукової-практичної Інтернет конференції [«Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми»], (Тернопіль, 15–16 березня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 35–37.
 4. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на ростові процеси рослин пшениці ярої / А. В. Заболотна, З. М. Грицаєнко // Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції [«Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення»], (Львів, 16–17 березня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 89–91.
 5. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду «Лінтур 70 WG» і регулятора росту рослин «Емістим С» на анатомічну будову листків пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, А. В. Заболотна // Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції [«Сучасна фітоморфологія»], (Львів, 24–26 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 78–81.
 6. Заболотний О. І. Активність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ризосфері пшениці ярої за дії гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Збірник статей учасників двадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С. 22–23.
 7. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на анатомічну будову епідермісу листків пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 23–24 квітня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 19–21.
 8. Заболотний О. І. Врожайність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції [«Шляхи впровадження сучасних сільськогосподарських культур в агропідприємствах, зберігання та переробка продукції рослинництва»], (Полтава, 6–7 червня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 31–33.
 9. Заболотний О. І. Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Інновації та традиції у сучасній науковій думці»], (Київ, 15–17 серпня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 59–63.
 10. Заболотний О.І. Структура врожаю пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Консолидация научных исследований»], (Донецк, 12 октября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 19–23.
 11. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Підвищення ефективності ресурсозберігаючих технологій на зернопереробних підприємствах»], (Умань, 24–25 жовтня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 46–48.
 12. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування деяких показників структури врожаю рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної конференції [«ІІ наукові осінні читання»], (Київ, 26 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 21–24.
 13. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на інтенсивність дихання і продуктивність фотосинтезу рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15–16 листопада 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 39–41.
 14.  Заболотний О.І. Загальна чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Развитие науки в ХХІ веке»], (Донецк, 16 ноября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 39–43.
 15. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на загальну чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Напрями розвитку сучасних систем землеробства»]. (Херсон, 11 грудня). – Херсон, 2013. – С. 490–494.
 16. Заболотний О. І. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках кукурудзи за внесення гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 34–36.
 17. Заболотний О. І. Структура епідермісу листків кукурудзи за дії гербіциду Майстер і регулятора росту Зеастимулін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 36–38.
 18. Заболотна А. В. Формування листкової поверхні рослин пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і РРР Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 34–36.
 19. Заболотний О. І. Урожайність та якісні показники плодів огірка гібриду Афіна F1 при застосуванні регуляторів росту рослин / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції [«Соціум. Наука. Культура»], (Київ, 19–21 січня 2015 р.). – Київ, 2014. – С. 26–32.
 20. Заболотний О. І. Ріст рослин кукурудзи у висоту за дії гербіциду Еталон / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань, 2015. – С. 35–36.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія