Меню

Василишина Олена Володимирівна

Василишина Олена Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогодарських наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

 

Освіта:

У 2003 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів".

Діяльність:

     З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Уманського державного аграрного університету за спеціальністю 06.01.15 - "Первинна обробка продуктів рослинництва". Під час навчання працювала над темою «Удосконалення технології зберігання і переробки плодів вишні».

Після закінчення навчання з 2007р. –  викладач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва.

   

 Напрямок наукового дослідження: «Удосконалення технології зберігання та переробки плодів вишні»

 

Викладає навчальні дисципліни:

Науково-дослідна робота студентів

Методологія харчової науки

Методика викладання спеціальних дисциплін

Технологія молока і молочних продуктів

 Наукові публікації (49)

Методичні матеріали (17)

Публікації:

1. Василишина О.В. Вплив погодних умов вегетації на втрати маси плодів вишні під час зберігання / О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012.– №79.- С. 111-115.

2. Василишина О.В. Вміст хлорогенової і кавової кислот в плодах вишні та їх зміна під час зберігання зберіганні / О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Білоцерківського національного аграрного університету. – Біла Церква, 2012.– Вип. 7(91). - С. 19-21.

3. Василишина О.В. Динаміка біологічно активних речовин в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії / О.В. Василишина // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012.– Вип. 9(24). – С. 81-84.

4. Василишина О.В. Ефективність зберігання плодів вишні, за обробки речовинами антимікробної дії / О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012.– № 81. – С. 65-73.

5. Василишина О.В. Особливості кристалоутворення під час заморожування плодів вишні / О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип.1(17).– С. 191-196.

6. Василишина О.В. Дослідження зв’язків між компонентами хімічного складу плодів вишні протягом зберігання методом кореляційних плеяд / О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Донецького національного університету економіки і торгівлі. Товарознавство та інновації. – Донецьк, 2013. – Вип.5. – С. 181-186.

7. Василишина О.В. Вплив обробки плодів вишні речовинами антимікробної дії на показники їх товарної якості при зберіганні / О.В. Василишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2013. – Вип.50.– С. 129-135.

8. Василишина О.В. Якість плодових джемів збагачених пектиновмісним плодовим пюре / О.В. Василишина // Товари і ринки. – К.:КНТЕУ, 2013. – Вип.2(16). – С. 93-99.

9. Василишина О.В. Моделювання впливу факторів на плоди вишні під час зберігання/ О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – № 84. – С. 59-65.

10. Осокіна Н.М. Якість плодів вишні за різних способів заморожування/ Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2015. – Вип.2.– С. 203−209.

11. Vasylyshyna O.V. Content of tanning and coloring and ascorbic acid in cherry fruit by different ways of freezing / O.V. Vasylyshyna // London review of education and Science. – 2015. – №2(18).– P. 773−775.

12. Vasylyshyna Olena. Content of bioactive substances in cherry fruit by different

ways of freezing/ O.V. Vasylyshyna // Сarpathian gournal of food science and technology . – 2015. – №7(4).– P. 36−40. (Scopus)

Монографія

1. Осокіна Н.М. Наукове обґрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні: монографія / Н.М. Осокіна, О.В.Василишина. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 192 с.

Патенти

1. Патент на корисну модель № 03549 Україна, МПК (2015) А23В 7/04. Спосіб приготування десерту вишневого замороженого / Осокіна Н.М., Василишина О.В. − №U2015 03549; Заявл. 16.04.2015; Опубл. 28.08.2015.

Тези доповідей

1. Осокіна Н.М. Застосування методу кореляційних плеяд для дослідження зв’язків у хімічному складі плодів вишні при зберіганні / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва.– Умань, 2011.– №75. – С.226 − 231.

2. Василишина О.В. Вплив інтенсивності дихання і тепловиділення на забезпечення циркуляції повітря в сховищі / О.В. Василишина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2011. – С. 184.

3. Василишина О.В. Вміст антоціанів в плодах вишні / О.В. Василишина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – С. 181.

4. Василишина О.В. Вплив речовин антимікробної дії на збереженість плодів вишні / О.В. Василишина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2013. – С. 191.

5. Василишина О.В. Оцінка якості плодів вишні за різних умов заморожування / О.В. Василишина, О.М. Васильченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2014. – С. 143.

6. Василишина О.В. Вплив післязбиральної обробки природними антиоксидантами та хлориду кальцію на якість плодів груші / О.В. Василишина, І.В. Кузнєцова // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2015. – С. 153.

7. Василишина Е.В. Влияние погодных условий выращивания на качество плодов вишни / Е.В. Василишина //Международный научный симпозиум “Современное плодоовощеводство и виноградарство. Достижения и перспективы”. – Молдова, 2015. – С. 37.

8. Василишина О.В. Вплив умов зберігання на втрати маси плодів груші / О.В. Василишина //Міжнародна науково-практична конференція. – Умань, 2015.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія