Меню

Миронюк Сергій Степанович

Миронюк Сергій Степанович Посада: викладач
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

Народився 4 лютого 1949 року в місті Шадринськ Курганської області (Російська Федерація).

Освіта:

У 1967 році поступив до Одеського технологічного інституту харчової і холодильної промисловості. У 1970 році в зв’язку з реорганізацією вузу переведений до Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. Ломоносова на факультет технології консервування, який закінчив у 1973 році з присвоєнням кваліфікації інженера-технолога за спеціальністю «Технологія консервування».

Діяльність:

Після закінчення вузу працював експедитором на Уманському хлібокомбінаті, інженером з техніки безпеки Уманського РайСТ. У 1975‒2002 рр. ‒ працював на Уманському консервному комбінаті на посадах: інженера-технолога консервного цеху, інженера з стандартизації і раціоналізації, старшого інженера-технолога відділу головного технолога, провідного інженера-технолога, головного технолога. З 2002 року ‒ старший викладач Уманської аграрної академії, потім ‒ Уманського державного аграрного університету і за сумісництвом по 2006 рік ‒ провідний інженер-технолог ДП «Уманський консервний комбінат». На теперішній час ‒ викладач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва.

Напрямок наукового дослідження: «Удосконалення технологій зберігання баклажанів та виробництва закусочних консервів на їх основі».

Викладає навчальні дисципліни: - Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби; - Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі; - Технологічна експертиза виробництва консервованих продуктів.

Автор 19 наукових публікацій та 37 навчально-методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних і самостійних робіт. Співавтор навчального посібника «Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні». У 1990 році отримав авторське свідоцтво Держкомітету по винаходах і відкриттях СРСР на винахід «Спосіб виробництва кабачкової ікри», у 2014 році ‒ патенту на корисну модель України «Спосіб технологічної обробки плодів баклажана для виробництва закусочних консервів» та патенту на корисну модель України «Спосіб зберігання плодів баклажана з попередньою обробкою».

 1. Миронюк С.С. Гіджеліцький В.М., Бурлаченко С.М. Удосконалення технологічного процесу обжарювання баклажанів. Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2011. – Вип. 75. -  Ч.1. – С.194-201.
 2. Токар А.Ю. Миронюк С.С. Худік Л.М. Харчова і дієтична цінність закусочних консервів з плодів баклажана, виготовлених за різними рецептурами. Збірник наукових праць Уманського НУС. - Умань, 2011. - Вип. 76. - Ч.1. - С. 161-165.
 3. Токар А.Ю. Миронюк С.С. Худік Л.М. Удосконалення технології та розширення асортименту консервів з баклажанів. Наук.пр.Одеської нац. акад. харчових технологій – 2011. –Т.2. – Вип. 40. – С. 57-60.
 4. Токар А.Ю. Харченко З. М. Миронюк С. С. Волкова Т. В. Аністратенко О. І. Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні. Навчальний посібник. - Умань, 2011. - 134 с.
 5. Миронюк С.С. Содержание оксибензойных и оксикоричных кислот в продуктах переработки из плодов йошти / С.С. Миронюк, А.Е. Токарь       В.И. Войцеховский // Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических условиях»: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук Р.Э. Лойко 9-11 октября 2012. РУП «Ин-т плодоводства» редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, Беларусь. – С. 202-205.
 6. Токарь А.Е Каричковский В. Д. Миронюк С.С. Щербак М. А Йошта — ценное сырье для напитков. Напитки Технологии и инновации. №5 май 2013. - С. 50—51.
 7. Попова Н. В. Мисюра Т. Г. Миронюк С.С. Оцінка процесу обжарювання баклажанів. Наукові праці НУХТ — 2014. - Т.20. Вип. 55. - С. 187 — 193
 8. Попова Н.В Миронюк С.С Моделювання технологічних процесів стерилізації консервів у скляній тарі в автоклаві періодичної дії. Наукові праці НУХТ — 2014. - Т.20. №4 Вип. 56. - С. 204 — 210.
 9. Миронюк С. С. Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на якість і тривалість зберігання плодів баклажана. Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного університету. Вінниця: ВНАУ. Вип. 1(89) Т.1. 2015. - С. 111 — 116.
 10. Попова Н. В. Токар А. Ю. Миронюк С. С. Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на мікробіальне псування плодів баклажана. Наукові праці НУХТ. — К.: НУХТ. - Т.21. №3 - С. 231 — 237.
 11. Токарь А. Е. Матенчук Л. Ю. Миронюк С. С. Фруктовые пюре. Напитки. Технологии и инновации, №3, март, 2015, - С. 30 — 32.

12. Токар А. Ю. Миронюк С.С. Збереженість плодів баклажана за умови оброблення речовинами антимікробної дії. Наукові праці ХДУХТ. - Харків.: ХДУХТ. №2, 2015. - С. 400 — 409.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія