Меню

Калайда Катерина Василівна

Калайда Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

Народилась 8 вересня 1985 року в м. Умань.

 

Освіта: 

2008 року закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки плодів та овочів» за ОКР – «Магістр».

2011 року закінчила аспірантуру Уманського національного університету садівництва.

Діяльність: 

З 2009 року працює на посаді викладача, а 2014 року – старшого викладача кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва.

2013 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування та збереженість споживної цінності плодів актинідії та продуктів їхньої переробки» і здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук  за спеціальністю 06.01.15 – «Первинна обробка продукції рослинництва».

2015 року обрана на посаду доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва.

Напрям наукового дослідження: «Розробка продуктів функціонального призначення на основі плодів актинідії».

 

Викладає навчальні дисципліни: 

Оптимізація техніко-технологічних процесів

Оптимізація технологічних процесів у галузі

Технології консервованих продуктів функціонального призначення

Управління якістю продукції консервних виробництв

Харчова хімія

Скрипченко Н. В. Біологічно активні речовини в плодах актинідії / Н. В. Скрипченко, К. В. Калайда // Інтродукція рослин. – 2011. – № 2. – С. 35 – 41.

2. Токар А. Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів актинідії / А. Ю. Токар, К. В. Калайда // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань. – 2011. – Вип. 76. – Ч.1: Агрономія. – С. 138 – 142.

  1. Калайда К. В. Біохімічна характеристика повидла з плодів актинідії [Електронний ресурс] / К. В. Калайда // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – № 5 (34) – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_5/12kkv.pdf
  2. Калайда К. В. Формування хімічного складу плодів актинідії за різних погодних умов / К. В. Калайда // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань. – 2012. – Вип. 81. – Ч. 1: Агрономія. – С. 110 – 114.
  3. Токар А. Е. Сравнительная оценка качества плодово-ягодного сырья для изготовления напитков функционального назначения [Электронный ресурс] / А. Е. Токар, К. В. Калайда // Напитки. Технологии и инновации. – 2012. – № 9 (14). – Режим доступу до журн.: http://www.techdrinks.com.ua/ru/news/view/705.
  4. Калайда К. В. Формування біологічної цінності плодів актинідії залежно від погодних умов періоду вирощування / К. В. Калайда // Вісник Сумського НАУ. – Суми. – 2013. – Вип. 3 (25). – С. 158 – 161.
  5. Калайда К. В. Біохімічна характеристика конфітюрів з використанням плодів актинідії / К. В. Калайда // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця. – 2013. – Вип. 71(1). – С. 136 –141.
  6. Калайда К. В. Біологічна цінність плодів актинідії / К. В. Калайда // Наукові доповіді НУБіП. – 2013. – № 1 (37) – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_1/13kkv.pdf.
  7. Калайда К. В. Фізіологічні зміни в плодах актинідії під час зберігання / К. В. Калайда // Всеукр. наук. конф. молодих учених., 11–12 берез. 2014 р.: матер. конф. – Умань, 2014. – С. 121–123.
  8. Калайда К.В. Якість соків з плодів актинідії залежно від технології / Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Пиркало В.В. // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2016. – № 11(15), Vol.2. – С. 8-10.

Тези доповідей на Міжнародних коеференціях в Україні          

1. Калайда К.В. Збереженість споживної цінності плодів актинідії залежно від виду упаковки / К.В. Калайда // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуаліні питання сучасної аграрної науки”, 2015, м. Київ).

2. Калайда К.В.  Збереженість споживної цінності плодів актинідії залежно від виду упаковки / К.В. Калайда // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні та екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції”, 2015.

3. Калайда К.В. Економічні аспекти зберігання плодів актинідії  К.В. Калайда // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації”. - Київ: “ЦП КОПРИНТ”, 2015. - С. 28 — 30.   

4.Калайда К. В. Вологовіддача як критерій оцінки впливу процесів заморожування і зберігання на якість плодів актинідії [Текст] / К. В. Калайда, Л.

Ю. Матенчук, В. В. Пиркало // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016.

                                      

Участь у конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція “Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації”. 1-3 червня 2015 р., м. Київ, НУБіП

2. ІІ Міжнародна наукова конференція “Агробіорізноманіття для покращення харчуання, здоров”я та якості життя”. 20-22 серпня 2015р., м. Нітра, Словацький аграрний університет в Нітрі.

3. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів “Інноваційні та екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції”. 29-30 жовтня 2015 р. м. Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “ Актуальні питання сучасної аграрної науки”, 20 листопада 2015р., м. Умань, УНУС

Патенти:

1. Пат. 77783 Україна, МПК A23Р 1/00. Спосіб зберігання плодів актинідії / Токар А. Ю., Калайда К.В., Найченко В.М.; заявник і патентовласник К. В.Калайда – № u2012 10263; заявл. 30.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4

2. .Пат. 78123 Україна, МПК A23В 7/00. Спосіб виробництва компоту з актинідії / Токар А. Ю., Калайда К.В., Скрипченко Н.В.; заявник і патентовласник К. В.Калайда – № u2012 10259; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

3. Пат. 78124 Україна, МПК A23В 7/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого функціонального харчування / Токар А. Ю., Калайда К.В.; заявник і патентовласник К. В.Калайда – № u2012 10260; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

4. Пат. 78125 Україна, МПК A23Р 1/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого з чорницею функціонального харчування / Токар А. Ю., Калайда К.В.; заявник і патентовласник К. В.Калайда – № u2012 10261; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

5. Пат. 78126 Україна, МПК A23Р 1/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого з аронією функціонального  харчування / Токар А. Ю., Калайда К.В.; заявник і патентовласник К. В.Калайда – № u2012 10262; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

      

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія