Меню

Гайдай Ірина Володимирівна

Гайдай Ірина Володимирівна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

Народилась 4 лютого 1975 року в м. Умань Черкаської області.

Освіта:

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

     У 2005 році отримала диплом магістра.

     З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі.

Діяльність:

     З 2004 року за сумісництвом працювала на кафедрі «Технології зберігання продукції рослинництва», а з 2007 року працювала на посаді викладача кафедри «Технології зберігання і переробки плодів та овочів».

     З 11.02 до 23.02.2008 року пройшла підвищення кваліфікації у ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій» за спеціальністю «Технології харчових виробництв».

     В 2012 році Гайдай Іриною Володимирівною захищена кандидатська дисертація на тему: «Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності».

 

Напрямок наукового дослідження: «Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності».

 

Викладає навчальні дисципліни:

Виноробство

Технологія бродильних виробництв

Товарознавство плодів, овочів та винограду

Наукові публікації (25)

 

1. Гайдай І.В. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на формування біохімічного складу та органолептичні властивості дерену / І. В. Гайдай //
Зб. наук. пр. Уманського НУС. − Умань, 2011. – Ч. 1: Агрономія. - №76. – С. 127–135.

2. Гайдай І.В. Плоди дерену як джерело біологічно активних речовин /
І.В. Гайдай – Наук. пр. Одес. нац. акад. харч. техн. – Мін. освіти і науки України. – Одеса, 2011. – Вип. № 4 (17). – С. 37−39.

3. Гайдай І.В. Використання екстрактів і соку з дерену в технології плодово-ягідних алкогольних напоїв / І.В. Гайдай, В.А. Домарецький, О.М. Литовченко, І.В. Мельник . – Наук . пр. Одес. нац. акад. харч. техн. – Мін. освіти і науки України. – Одеса, 2011. – Вип. № 4 (17). – С. 63 – 66.

4. Гайдай І.В. Фенольні сполуки продуктів переробки з плодів дерену /
І.В. Гайдай // Міжн. наук.-практ. журн. «Товари і ринки». – 2012. - № 1 (13). – С. 109 – 115.

5. Гайдай І.В. Перспективи використання дерену як сировини для отримання вин з підвищеною біологічною цінністю / І.В. Гайдай // Наукові праці НУХТ. - № 53. – 2013. – С. 88-96.

6. Гайдай Г.С., Гайдай І.В., Новак Л.Л. Вплив агротехніки вирощування та післяжнивного фракціонування на борошномельні і хлібопекарські властивості пшениці; Науковий журнал Науковий огляд

7. Гайдай Г.С. Вплив агротехніки вирощування та післяжнивного фракціонування на борошномельні і хлібопекарські властивості пшениці / Г.С. Гайдай, І.В. Гайдай, Л.Л. Новак // Науковий огляд. (Журнал включено до наукометричних баз даних) – 2014. - № 2(3).- Ч. 1. – С. 137-145.