Меню

Чернега Андрій Олегович

Чернега Андрій Олегович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: старший викладач
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

Тема дослідження: Біологічні процеси і продуктивність посівів ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 та регулятора росту рослин Біолан

Публікації:

  1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан на врожайність та якість врожаю ячменю озимого / З. М. Грицаєнко, А. О. Чернега // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2011. – С. 198–202.
  2. Грицаєнко З. М. Динаміка вмісту вільної та зв’язаної води в рослинах ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / З. М. Грицаєнко, А. О. Чернега // Мат. Всеукр. конф. молодих учених. – Умань, 2011. – Ч. 1. – С.135–137.
  3. Чернега А. О. Вміст водорозчинних цукрів у листках ячменю озимого за внесення гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / А. О. Чернега // Мат. Всеукр. конф. молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 116–117.
  4.  Мікробіологія галузі : зерно і продукти його переробки : навч. посіб. / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк, І.І. Мостов’як, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, А.О. Чернега, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний; за ред. В.П. Карпенка. – Умань : ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський”), 2014. – 132 с.
  5. Карпенко В.П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2013. –  Вип. 83. – С. 19–25.
  6. Карпенко В.П. Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин / В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–18.
  7. Карпенко В.П. Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега // Матеріали Всеук. Наук. конф молодих учених. – Ч. 1. – Умань, 2013. – 56–58.
  8. Притуляк Р.М. Асоціативні фіксатори азоту  роду Azotobacter ризосфери тритикале озимого за дії біологічно активних речовин / Р.М. Притуляк, В.П. Карпенко, А.О. Чернега // Тезисы докладов “XI общества микробиологов Украины им. С.Н. Виноградского” ЛТА, 2013. – С. 196.

9. Карпенко В. П. Якісні показники зерна тритикале озимого за розрізненої та інтегрованої дії різних норм гербіцидів і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2014. – С. 45–47.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія